Normal_normal_digitaal_bal

Het Landelijk Schakel Punt (LSP) is een beveiligde infrastructuur voor de zorg waarmee zorgverleners elektronisch medische gegevens uit kunnen wisselen. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Vereniging Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ)  gaan een meting uitvoeren naar de effecten van het gebruik van het LSP. Dit meldt de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). 

Zorgverzekeraars Nederland en VZVZ voeren de meting uit in samenwerking met andere partijen die betrokkken zijn bij het LSP. Dit zijn de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), de patiëntenvereniging NPCF, De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KMNP), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en InEen, een organisatie die zich inzet voor de eerstelijnszorg. 
 
In januari meldde onderzoeksinstituut NIVEL nog dat het uitwisselen van medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt (LSP) slechts in beperkte mate gebeurt. Volgens NIVEL zijn patiënten en zorgverleners overwegend positief over het nut van elektronische gegevensuitwisseling, maar is nog niet aan alle patiënten gevraagd om toestemming om hun medische gegevens in het LSP te mogen gebruiken. Het uitwisselen van gegevens via het LSP maakt het mogelijk om de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg te vergroten en de patiëntveiligheid te verbeteren, zo stelt het NIVEL. Dit is echter alleen mogelijk na expliciete toestemming van de patiënt. Sinds 2012 heeft ongeveer een derde van de Nederlandse bevolking hiervoor toestemming gegeven. 
 
Het onderzoekspanel heeft al een grote groep huisartsen benaderd voor deelname aan de meting. Er worden echter nog huisartsen gezocht die aan een kort interview over LSP-gebruik willen deelnemen. Meer informatie is te vinden op de website van de LHV.
 
© Nationale Zorggids