Normal_spuit_medicijnen

Vanaf 1 januari 2020 wordt Spinraza, het dure geneesmiddel dat de spierziekte SMA behandelt, vergoed voor patiënten van alle leeftijden. Daarmee krijgen ook tieners en volwassenen het middel vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Er is door minister Bruno Bruins voor Medische Zorg een regeling getroffen voor de komende zeven jaar, waarin nader wordt onderzocht wat de effectiviteit van Spinraza is. Het UMC Utrecht start begin 2020 met de behandeling van zo’n 290 SMA-patiënten. Dit meldt Rijksoverheid. 

Jonge kinderen tot 9,5 jaar met spinale spieratrofie (SMA) krijgen op dit moment alleen Spinraza vergoed. Op basis van advies van Zorginstituut Nederland kondigde minister Bruins in juni aan dat het middel ook voor oudere SMA-patiënten beschikbaar zou komen. Hij onderhandelde met fabrikant Biogen over de prijs van Spinraza en trof met het UMC Utrecht voorbereidingen voor de komst van een nieuwe groep patiënten.

Voorwaardelijke toelating in basispakket

Omdat het om een voorwaardelijke toelating van een medicijn gaat, een onderzoekstraject van zeven jaar, hebben het UMC Utrecht, de patiëntenvereniging en Biogen in een convenant de specifieke afspraken en onderzoekvragen vastgelegd.

Naar verwachting gaan zo’n 290 SMA-patiënten gebruikmaken van de regeling. Mochten meer patienten zich aanmelden, dan komen zij ook in aanmerking voor vergoeding. 

Door: Nationale Zorggids