Patiëntenfederatie over lager eigen risico: 'Eerste goede stap'

Patiëntenfederatie Nederland reageert positief op het voornemen van de formerende partijen om het eigen risico in de zorg fors te verlagen. Dat is volgens de koepel van patiëntenorganisaties "een eerste goede stap om stapeling van zorgkosten voor patiënten tegen te gaan". Met de aandacht voor de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg in het hoofdlijnenakkoord is de federatie ook blij.

 

De partijen willen het verplichte eigen risico vanaf 2027 meer dan halveren, van 385 euro naar 165 euro. Dat is gunstig voor mensen die zorg nodig hebben en het eigen risico jaarlijks moeten betalen. In de financiële bijlage bij het akkoord staat dat dit in het eerste jaar 4,3 miljard euro gaat kosten. Het ministerie van Volksgezondheid heeft eerder berekend dat een totale afschaffing van het eigen risico tot een premieverhoging van ongeveer 25 euro per maand zou leiden.

Fundamentele keuzes

Patiëntenfederatie Nederland "denkt graag mee over de verdere uitwerking van de ambities", klinkt het verder. "We volgen nauwlettend of de fundamentele keuzes die nog gemaakt moeten worden de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg voor patiënten helpt verbeteren. Het tegengaan van wachtlijsten, betere gegevensuitwisseling en meer inzicht in de kwaliteit van de zorg voor patiënten hebben daarin onze bijzondere aandacht."

Door: ANP