Normal_hart_long

Onderzoekers van het Maastricht UMC+ krijgen subsidie van $140.000 voor grootschalig Europees onderzoek naar de inzet van de hartlongmachine bij levensbedreigende hartproblemen. Het bedrag is toegekend door de Internationale gemeenschap voor hart- en longtransplantatie (ISHLT), die hiermee de hoge kwaliteit van het onderzoeksproject en onderzoekers onderstreept.

Het onderzoeksproject wordt gecoördineerd door dr. Paolo Meani, cardioloog-intensivist in het universiteitsziekenhuis van Milaan en onderzoeker in het MUMC+, en heeft als titel A Multicentric Left Ventricular Venting Strategy Comparison in Patients Receiving Extracorporeal Life Support - A Prospective Observational Study. Meani werkt daarbij samen met cardiothoracaal chirurg Roberto Lorusso van het MUMC+, die als hoogleraar is gespecialiseerd in de inzet van de hartlongmachine.

Hartlongmachine
Als door een ernstige aandoening het hart en/of longen van een patiënt niet functioneren is er sprake van een levensbedreigende situatie. Om deze situatie te overleven kunnen sommige van deze patiënten ondersteuning krijgen van een ‘hartlongmachine’ of ECMO (Extra Corporale Membraan Oxygenatie). Deze hartlongmachine neemt de functie van hart en longen over, zodat de patiënt de situatie overleeft, de schade kan herstellen en de periode tot een complexe behandeling zoals een transplantatie kan overbruggen. Het kan gaan om enkele uren, maar ook om weken.

Inzet verbeteren
De inzet van de hartlongmachine is complex en gebeurt op de intensive care of operatiekamer door een team van experts zoals intensivisten, cardiothoracaal chirurgen, perfusionisten en ic-verpleegkundigen. In het MUMC+ gaat het om zo’n 40 tot 50 patiënten per jaar. Meani: ‘onderzoek laat zien dat 44% van de volwassenen en 53% van de kinderen overleeft met ondersteuning van de hartlongmachine. Wij willen de inzet van de hartlongmachine verbeteren, zodat dit overlevingspercentage stijgt. Daarvoor gaan we in kaart brengen hoe deze inzet verloopt onder een grote groep patiënten in meer dan 20 ziekenhuizen in Europa. Zo kunnen we beter begrijpen hoe bepaalde complicaties optreden, hoe de functie van hart en longen zich ontwikkelt en hoe patiënten herstellen. Uiteindelijk willen we zo óók beter kunnen voorspellen welke patiënten baat hebben bij ondersteuning van de hartlongmachine.’

Hart+Vaat Centrum en CARIM

Professor Lorusso is cardiothoracaal chirurg in het Maastricht UMC+ en expert op het gebied van hartlongmachines. Met zijn onderzoeksgroep richt hij zich op onderzoek op het verbeteren van de inzet van de hartlongmachine. Hierbij werkt hij samen met ziekenhuizen en onderzoekers uit de hele wereld. Lorusso werkt als chirurg in het Hart+Vaat Centrum en is als professor en onderzoeker verbonden aan het Cardiovascular Research Institute Maastricht (CARIM) van het Maastricht UMC+.

 

Lees verder