Normal_aspirine

Voor mensen die niet langdurig bloedverdunners kunnen gebruiken is aspirine mogelijk een veelbelovend alternatief. Aspirine blijkt een vergelijkbaar effect te hebben als antistollingsmiddelen, waarmee voorkomen kan worden dat er bloedpropjes ontstaan in de aderen. Dat meldt Gezondheidsnet.

Dit blijkt uit een Australisch onderzoek onder 1224 patiënten met veneuze trombose, die zonder behandeling in het eerste jaar van hun ziekte tien procent kans hebben op het terugkeren van bloedpropjes. In de daarop volgende jaren is dit risico vijf procent. De patiënten kregen dagelijks 100 milligram aspirine en werden gedurende twee jaar gevolgd. Hieruit bleek dat aspirine het risico op het terugkeren van bloedpropjes met 42 procent verlaagt.

Omdat het risico op bloedproppen in het eerste jaar extra hoog is, krijgen patiënten met trombose  meestal zes tot twaalf maanden lang een antistollingsmiddel of bloedverdunner voorgeschreven, volgens de onderzoeker John Simes van de Universiteit van Sydney. Co-onderzoeker Cecilia Becattini noemt de voordelen van aspirine als alternatief voor bloedverdunners. 'Voor het gebruik van aspirine hoeven mensen niet continu onder controle te staan', stelt ze. 'De kans op bloedingen is ongeveer tien keer kleiner dan bij orale antistollingsmiddelen. We zijn ervan overtuigd dat aspirine een goed alternatief is voor antistollingsmiddelen na de eerste zes tot twaalf maanden.'

Simes waarschuwt dat patiënten die bloedverdunners gebruiken niet zonder meer kunnen overstappen naar aspirine. 'Het is geschikt voor patiënten die stoppen met het middel of voor wie het gebruik van antistollingsmiddelen onwenselijk is. Het is iets minder effectief, maar wel goedkoop, veilig en gemakkelijk te verkrijgen.'

© Nationale Zorggids