Boete voor elf apotheken voor illegale handel in medicijnen

Elf apotheken en een farmaceutische groothandel hebben een boete opgelegd gekregen voor illegale handel in medicijnen tussen 2019 en 2021. De verhandelde geneesmiddelen hebben een gezamenlijke omzetwaarde voor de apotheken van 2,2 miljoen euro. Voornamelijk in Duitsland en Engeland werden deze middelen weer op de markt gebracht. Dit meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). 

Volgens de IGJ kochten de apotheken de geneesmiddelen in bij Nederlandse farmaceutische groothandels, maar verstrekten deze niet aan patiënten. Ze verkochten de medicijnen door aan een andere groothandel die ze naar Duitsland en Engeland vervoerde. De veelal dure geneesmiddelen zijn in Nederland beperkt beschikbaar en kosten in die landen veel meer. Zij maakten hier dus grote winsten mee.

Vergunning

Het is apotheken niet toegestaan om medicijnen aan groothandels te verkopen. Ook mogen zij zonder vergunning geen geneesmiddelen doorverkopen naar het buitenland die bedoeld zijn voor Nederlandse patiënten. Middelen die buiten het reguliere distributiekanaal worden verhandeld. Zijn ook risicovol voor de patiënt omdat de kwaliteit en veiligheid ervan niet gegarandeerd kan worden.

De betrokken apotheken en groothandel hebben boetes ontvangen van maximaal 22.500 euro.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky