Normal_normal_maandoverzicht

Het belangrijkste nieuws van april hebben wij weer voor u verzameld! Lees het nu in ons nieuwste maandoverzicht. In april kwam er meer duidelijkheid over de gevolgen van de gedwongen overstap van medicatie voor schildklierpatiënten, wilde het kabinet nog eens 200 miljoen euro uittrekken voor verpleeghuizen en werd gevreesd voor een groot personeelstekort in de gehandicaptenzorg.

Gedwongen overstap Thyrax geeft problemen
Vorige week verschenen de resultaten van het onderzoek naar de gevolgen van het overstappen van het schildkliermedicijn Thyrax Duotab naar een ander middel. De kans op overdosering na de overstap blijkt aanzienlijk. Vooral patiënten die dagelijks 100 microgram van de werkzame stof binnenkrijgen, heb een grotere kans op overdosering.

Uit het onderzoek blijkt ook nog eens dat dertig procent van de 350.000 overstappende patiënten, meer klachten heeft dan daarvoor. Toch was er ook een kwart van de patiënten die juist minder klachten had. De onderzoekers zijn van mening dat de resultaten van het onderzoek de noodzaak bevestigen van controle van de bloedwaarden zes weken na de overstap. Ook is het verstandig om patiënten die een hoge dosering Thyrax gebruikten te laten overstappen naar een ander middel met een lagere dosering.

200 miljoen euro extra voor verpleeghuizen
Het demissionaire kabinet van VVD en PvdA wil dit jaar nog eens 200 miljoen euro extra uittrekken om de meest urgente problemen in de verpleeghuizen aan te pakken. Het geld is net als de 100 miljoen euro die begin dit jaar al werd toegezegd, bedoeld om de grootste problemen aan te pakken en specifiek voor meer handen aan het bed.

Overig zorgnieuws

  • Bijna een kwart van de mantelzorgers voelt zich op het gebied van wonen tegengewerkt door gemeenten of instanties. Zo’n 34 procent van de mantelzorgers die zich tegengewerkt voelt, ervaart met name problemen bij aanvragen voor woningaanpassingen. Een kleinere groep mantelzorgers probeert met horten en stoten een mantelzorgwoning te realiseren.
  • De gemeentelijk zorg voor gehandicapten, chronisch zieken en mensen met psychische problemen wordt gehinderd door decentralisatie. De bureaucratie neemt toe, terwijl de hulp afneemt. Volgens de onderzoekers gaat de aandacht niet naar hulp, maar naar de accountant.
  • De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) vreest voor een groot personeelstekort in de gehandicaptenzorg de komende jaren. Er komen minder medewerkers van de beroepsopleidingen en er is door de vergrijzing juist meer vraag naar zorg. Er is daarom een campagne gelanceerd die jongeren moet motiveren om in de gehandicaptensector te gaan werken.
  • Als het aan Onno Hoes had gelegen was eerst de ambulante zorg op orde gebracht, voordat de beddenafbouw in de ggz van start ging. De voorzitter van het Aangjaagteam verwarde personen vindt dat de huidige zorg in de wijken nog lang niet optimaal wil daarom een sociale wijkagent inzetten die fungeert als tussenpersoon tussen organisaties in de wijken.
  • Nederland geeft jaarlijks zo’n 6,5 miljard euro uit aan de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Dat is veel meer dan andere Europese landen, blijkt uit onderzoek van ING. De totale kosten zijn overigens een stuk hoger dan 6,5 miljard euro, vanwege het verband tussen de ggz en criminaliteit, werkloosheid en lagere productiviteit.
  • Het aantal meldingen van euthanasie is afgelopen jaar verder gestegen. In totaal overleden 6091 mensen door euthanasie, 557 meer vergeleken met het voorgaande jaar.
  • Ontvangers van een persoonsgebonden budget (pgb) worden in de toekomst niet meer opgezadeld met een schuld als die is ontstaan toen zij minderjarig waren. In plaats daarvan wordt hun meerderjarige vertegenwoordiger verantwoordelijk.
  • De eerste cao voor de kraamzorg is een feit, maar daar is niet iedereen blij mee. De Nederlandse Beroepsvereniging voor Kraamverzorgenden (NBvK) is erg ontevreden en voelt zich bij de onderhandelingen gepasseerd. Opnieuw steekt de onvrede over met name de reiskosten de kop op.
  • Op 1 april was de NIPT voor het eerst voor alle zwangere vrouwen in Nederland beschikbaar. Op de eerste dag kwamen zo’n achthonderd vrouwen op de verschillende prikpunten in het land af om zich te laten testen.
  • Ondanks de groei van de Nederlandse economie neemt de werkgelegenheid niet genoeg toe om iedereen die kan of wil werken een betaalde baan te bieden. Daarmee dreigt maatschappelijke uitsluiting voor groepen die in de crisis hun arbeidsmarktpositie zagen verslechteren, waaronder arbeidsbeperkten.

Door: Redactie Nationale Zorggids