Normal_sportschoen

Vorig jaar augustus publiceerde de Gezondheidsraad een nieuwe beweegrichtlijn die voorschrijft hoeveel beweging de Nederland nodig heeft. I&O Research onderzocht hoeveel Nederlanders voldoen aan deze richtlijn. Ondanks dat 68 procent vindt dat zij voldoende bewegen, voldoet slechts 42 procent aan de beweegrichtlijn. Vrouwen voldoen hier vaker aan dan mannen. Dit meldt I& Research. 

Merendeel sport wel

Ondanks dat veel Nederlanders niet voldoen aan de nieuwe beweegrichtlijn, sport 63 procent minstens twaalf keer per jaar. Onder Nederlanders tot 65 jaar neemt het sportgedrag af naarmate men ouder wordt .De meest beoefende sport is nog steeds vrijetijdsport, zoals hardlopen, fietsen of wandelen. Ook fitness is populair, maar dan vooral onder jongere Nederlanders. We sporten het liefst ongeorganiseerd en alleen. Ten opzichte van vorig jaar sport men minder graag in een groep. Vooral mannen sporten liever alleen.

Gezondheid belangrijkste reden om te sporten

De meeste Nederlanders sporten of bewegen omdat dit gezond is. Ongeveer 75 procent geeft de gezondheid op als reden om te bewegen. Mannen sporten vaker vanwege het plezier dat de sport meebrengt en vrouwen denken vaker aan hun uiterlijk en gezelligheid. Lichamelijke klachten en gebrek aan motivatie zijn veel genoemde redenen om niet te sporten of bewegen. Gebrek aan tijd en motivatie spelen bij jongere Nederlanders meer een rol, terwijl ouderen vaker last hebben van lichamelijke klachten.

De gehele publicatie van I&O Research vind je hier.

Door: Redactie Nationale Zorggids