Gezondheidsraad vindt dat Fibromyalgie erkend moet worden

De Gezondheidsraad schrijft in een advies dat fibromyalgie een belangrijk gezondheidsprobleem is, daarom vindt de raad dat het probleem erkend moet worden. Het advies is opgesteld op verzoek van de minister van Volksgezondheid, aldus Gezondheidsraad.

Het belangrijke gezondheidsprobleem wordt gekenmerkt door blijvende pijn over het hele lichaam. Ook komen daar nog eens andere lichamelijke, cognitieve en/of emotionele klachten bovenop. Vanwege de potentiële ernst van de klachten ziet de Gezondheidsraad fibromyalgie als een serieus gezondheidsprobleem. Een probleem dat erkend dient te worden. Met erkennen bedoeld de raad dat de klachten en problemen van patiënten met de ziekte serieus worden genomen en dat zij actief worden benaderd voor eventuele hulp. Dit moet in de zorgpraktijk van toepassing zijn, maar ook in de beoordeling van arbeidsongeschiktheid.

Er is nog steeds geen onderzoek geweest dat heeft kunnen aantonen wat fibromyalgie veroorzaakt en hoe het beïnvloedt. De huidige visie in de wetenschap is dat verschillende psychologische, biologische en sociale factoren een rol spelen bij het ontstaan van de ziekte. Het is dan ook belangrijk dat bij de benadering en behandeling rekening wordt gehouden met de deze factoren. Een dergelijke integrale aanpak is daarbij essentieel. Zo’n aanpak staat ook bekend als een benadering volgens het biopsychosociale model. Iets wat volgens de Gezondheidsraad dus van groot belang is voor goede zorg in het algemeen, dus ook voor fibromyalgie.

Door: Nationale Zorggids / Parris Fokkema