Normal_medicijnen__antibiotica

Een harde Brexit kan gevolgen hebben voor de gezondheidszorg in Nederland. Daarom roept de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zorgbestuurders op zich voor te bereiden op een zogenaamde no-deal. Hierdoor kunnen zich direct een aantal problemen voordoen met betrekking tot de beschikbaarheid van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Deze producten kunnen bijvoorbeeld vast komen te staan bij de grens, waardoor deze niet meer in de handel kunnen worden gebracht en dus niet meer beschikbaar zijn. Dit meldt IGJ. 

Zorgaanbieders zijn altijd zelf verantwoordelijk voor de continuïteit van goede en veilige zorg. Daarom vraagt IGJ zorgbestuurders zo snel mogelijk een inventarisatie te maken van geneesmiddelen en producten uit het Verenigd Koninkrijk en op zoek te gaan naar alternatieven. Daarnaast werkt de inspectie samen met de douane, RIVM en het ministerie van VWS om te zorgen dat de overgang naar andere licenties zo soepel mogelijk verloopt.

Kwaliteitscontrole en productie

Het Verenigd Koninkrijk speelt een grote rol bij de kwaliteitscontrole van medicijnen, is een belangrijk productie- en doorvoerland en heeft ook een belangrijke rol bij markttoelating en toezicht op bijvoorbeeld geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Ook kunnen er gevolgen zijn voor producten die al op de Nederlandse markt zijn. Een medisch hulpmiddel met een CE-markering kan bijvoorbeeld ongeldig worden verklaard omdat de markering is afgegeven door een Engelse instantie. Verder kunnen er gevolgen zijn voor onderhoudscontracten of de beschikbaarheid van onderzoeksgegevens.

Beschikbaarheid van geneesmiddelen bevorderen 

De IGJ blijft overleggen met het ministerie van volksgezondheid, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, het RIVM en de douane. Ook zorgt de inspectie ervoor dat de beschikbaarheid van kritische geneesmiddelen wordt bevorderd door – waar nodig – in het kader van een tijdelijk (dreigend) geneesmiddelentekort, toestemming te geven aan fabrikanten, groothandelaren of apothekers om een alternatief vergelijkbaar middel uit het buitenland te betrekken, waarvoor in Nederland geen vergunning is verleend en waarvoor geen adequaat alternatief in de handel is. 

Door: Nationale Zorggids