Planbare zorg uitgesteld

Door de toestroom van coronapatiënten gaan veel behandelingen en operaties in ziekenhuizen niet door. Zo worden bijvoorbeeld chemokuren, CT-scans en pijnbehandelingen uitgesteld. Dit raakt een kwetsbare groep patiënten voor wie een behandeling levensreddend kan zijn. Dit kan op termijn leiden tot meer sterfgevallen dan door het coronavirus alleen. Dit meldt de Volkskrant.

Patiënten die het coronavirus niet hebben, krijgen alleen nog acute zorg. Ziekenhuizen stellen planbare zorg uit om alle coronapatiënten te kunnen behandelen, maar ook om te voorkomen dat meer patiënten en personeelsleden besmet raken. Kwetsbare patiënten zonder het coronavirus zouden door het virus kunnen overlijden.

Planbare zorg uitgesteld

Het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis zegt dat er zorgvuldig wordt bekeken welke zorg uitgesteld kan worden. Internist-oncoloog John Haanen, tevens leider van onderzoek naar immuuntherapie bij het Nederlands Kanker Instituut: "De oncologische specialisten hebben gezamenlijk per kankersoort richtlijnen vastgesteld voor wat mogelijk wel en wat niet zonder risico’s op een later tijdstip kan gebeuren. Zo hebben medisch specialisten in elk vakgebied met elkaar zorgvuldige afwegingen gemaakt."

Veertig procent van de planbare zorg is uitgesteld

Volgens Gupta Strategists, een adviesbureau in de gezondheidszorg, gaat ongever veertig procent van de zorg niet meer door. Hierdoor missen vijfhonderdduizend patiënten een behandeling of controleafspraak. Dit melden zij op basis van cijfers van twee weken geleden. Jurre de Bruin van Gupta: "Ik vermoed dat het sinds die tijd nog verder is teruggelopen." Hij denkt dat dit op termijn "potentieel meer levens gaat raken dan het nieuwe coronavirus."

Knelpunt voor mensen voor wie behandelingen zijn uitgesteld

Uit een enquête van de Patiëntenfederatie blijkt dat mensen steeds ongeruster worden over de gevolgen van uitstel voor de eigen gezondheid. In onder andere Drenthe is daarom een knelpunt opgezet waar ze in kaart brengen wie het meeste in de knel komt. 

Lange termijn effect van uitgestelde planbare zorg

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen wordt veel gebeld door ongeruste verloskundigen en patiëntenverenigingen. Zij willen weten of hun patiënten nog wel zorg kunnen krijgen. Maar een woordvoerder van de Vereniging geeft aan dat het effect van uitstel nog lang gevolgen kan hebben: "Want deze wachtenden gaan straks voor als de planbare zorg weer op gang komt. En dan moeten degenen die dan aan de beurt zouden zijn weer langer wachten. Iedereen schuift naar achteren in de wachtrij, dat gaat lang pijn doen."

Door: Nationale Zorggids