Betere zorg voor patiënten in 2018

Ziekenhuizen en particuliere klinieken hebben in 2018 betere zorg geleverd met betere uitkomsten voor de patiënt. Dat blijkt uit 'Het Resultaat telt, een analyse van indicatoren door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)'. Dit meldt de IGJ.

Indicatoren worden ontwikkeld door beroepsverenigingen van artsen en verpleegkundigen. Zij doen dit op basis van hun kennis van de zorg en de risico’s die zij zien. Zorgaanbieders gebruiken deze indicatoren om de zorg te verbeteren en veiliger te maken. De inspectie draagt met haar toezicht op basis van de indicatoren bij aan het leren en verbeteren in de zorg in ziekenhuizen en klinieken. Uit de analyse van de inspectie wordt duidelijk waar belangrijke verbeteringen hebben plaatsgevonden in de zorg en waar nog risico’s liggen.

Minder complicaties en minder sterfgevallen

Uit de analyse van de inspectie is gebleken dat in 2018 belangrijke verbeteringen zijn behaald. Zo is het aantal complicaties en vermijdbare sterfgevallen bij de behandeling van darmkanker gedaald. Ook is het aantal patiënten dat een herseninfarct kreeg na een operatie aan een vernauwing van de halsslagader duidelijk lager.

Verbeteren van de zorg en leren van elkaar

Indicatoren zijn voor de IGJ een startpunt voor een gesprek met de ziekenhuizen en klinieken over verbeteringen voor patiënten. Naar aanleiding van hun eigen analyse van de indicatoren en het gesprek met de IGJ, treffen ziekenhuizen en klinieken maatregelen om de zorg beter en veiliger te maken. De in 2017 genoemde verbetermaatregelen werden daadwerkelijk uitgevoerd. Dit blijkt uit de betere resultaten op die onderwerpen in 2018. De inspectie roept de ziekenhuizen en klinieken op om ook toelichtingen te geven bij goede indicatoruitslagen. De IGJ vindt het namelijk belangrijk dat zorgaanbieders van elkaar kunnen leren op basis van wat beter kan, maar ook wat goed gaat.

Belangrijke bevindingen particuliere klinieken

Ook bij de particuliere klinieken zag de inspectie verbeteringen. Zo was er meer aandacht voor het gebruik van antibiotica gericht op het voorkomen van infecties bij patiënten die een knie-of heupprothese krijgen. Ook kregen patiënten die in 2018 werden geopereerd aan staar een betere gezichtsscherpte. Minder goed was dat maar 58 procent van de particuliere klinieken de medicatie elektronisch voorschreef. Ook de registratie van de uitkomst van zorg voor patiënten met diabetische voetwonden blijft achter.

Patiënten volgen na ontslag uit het ziekenhuis blijft lastig

Om goed zicht te krijgen op de uitkomsten van een behandeling en de risico’s in de zorg, is het belangrijk dat patiënten ook na hun ontslag gevolgd worden. Dit blijkt moeilijk voor de ziekenhuizen en klinieken. Zij leverden daardoor minder gegevens aan over de periode na de opname. De inspectie betreurt dit omdat de zorgaanbieders kennelijk het zicht op patiënten kwijt raken.

Wat verwacht IGJ van ziekenhuizen en klinieken?

De inspectie verwacht dat ziekenhuizen en klinieken ook in 2020 doorgaan op de ingeslagen weg:

  • dat zij geregistreerde gegevens gebruiken om de zorgverlening en de uitkomsten van zorg te verbeteren de zorgverlening te kijken;
  • dat zorgprofessionals in gesprek gaan over verbeteringen die goed zijn voor de patiënt;
  • dat ziekenhuizen en klinieken gegevens onderling vergelijken om van elkaar te leren;
  • dat ziekenhuizen en klinieken in de toelichtingen bij de indicatoren ook ingaan op zaken die goed gaan en waar zij van elkaar kunnen leren.

Door: Nationale Zorggids