Nierstichting helpt bij maken donorkeuze met korte online test

Op 1 juli is de donorwet ingegaan. Vanaf september krijgt iedereen die ouder is dan 18 jaar en zijn of haar eigen keuze nog niet heeft vastgelegd, een brief van de overheid. Als je na meerdere herinneringen niet zelf actief een keuze vastlegt, word je in het donorregister geregistreerd als ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’. Op dit moment hebben bijna 7,4 miljoen Nederlanders boven de 18 jaar hun donorkeuze geregistreerd. Voor de mensen die nog twijfelen heeft de Nierstichting een korte online test ontwikkeld, om te helpen in het keuzeproces. Deze is te vinden op donorkeuze.nl. Dit meldt de Nierstichting.

Test Nierstichting ondersteunt donorkeuzeproces

Het doel van de test is om deelnemers meer inzicht te geven in de eigen beweegredenen door middel van een aantal prikkelende vragen. De test geeft niet aan of je wel of geen orgaandonor moet worden, maar zet aan tot het vormen van je mening. Je kunt ook vergelijken hoe anderen tegen het onderwerp aankijken en het als gespreksstarter gebruiken als je erover wilt praten met je omgeving. Het maken én vastleggen van jouw eigen donorkeuze zorgt voor duidelijkheid bij je dierbaren, op het moment dat je komt te overlijden.

Tom Oostrom, directeur Nierstichting: “We hebben deze test ontwikkeld voor de mensen die nog twijfelen over hun keuze. Deelnemers ervaren de test als behulpzaam in hun gedachtevorming en zien het als gespreksstarter. We hopen hiermee mensen handvatten te bieden om hun mening te vormen en de stap naar registratie kleiner te maken. En die keuze met naasten te bespreken. Het geeft rust en helderheid om dat van elkaar te weten.”

Cijfers over orgaandonatie

Begin augustus 2020 stonden er 888 mensen op de wachtlijst voor een nier (al dan niet in combinatie met een ander orgaan). In dezelfde maand in 2019 waren dit er 769, een toename van 15 procent. In de eerste maanden van het jaar werd als gevolg van corona het transplantatieprogramma grotendeels stilgelegd, met een daling van het aantal donoren met 60 procent tot gevolg. Hoewel het programma inmiddels weer is opgestart, is het aantal transplantaties begin augustus nog steeds 12 procent lager dan vorig jaar. Elk jaar komt voor bijna 250 mensen op de wachtlijst een donororgaan te laat. Doordat ze overlijden of doordat hun toestand te slecht is geworden voor transplantatie.

Donorkeuzetest

De vragen uit de test zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar sociaal-psychologische factoren die een rol spelen bij iemands beslissing wél of geen donor te worden. De antwoorden op de vragen zijn verbonden aan een bepaalde levensfilosofie en zijn doorvertaald naar een ‘donortype’. Het geeft inzicht in de eigen houding ten aanzien van orgaandonatie. De test is te doen op donorkeuze.nl. Meer informatie over donorkeuze en de achtergrond van de test is te vinden op nierstichting.nl/donorkeuze-informatie

Door: Nationale Zorggids