Normal_geld__pennen__contract__afspraak

Het Erasmus MC wil het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel overnemen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil meer onderzoek doen naar de gevolgen van deze overname voor de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid en van zorg in de regio. Daarom moeten het Erasmus MC en het IJsselland Ziekenhuis een vergunning aanvragen. Dit meldt ACM. 

 

Het Rotterdamse Erasmus MC is een academisch ziekenhuis waar (hoog)complexe zorg en basiszorg wordt geleverd. Het IJsselland Ziekenhuis biedt hoofdzakelijk basiszorg aan. Daarnaast biedt het complexe zorg, vooral op het gebied van maag-, darm- en leverziekten. Op dit moment bepalen beide ziekenhuizen zelfstandig hun beleid en werken ze op onderdelen samen.

Toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit

De ACM concludeert voorlopig dat door de overname de zorg aan patiënten en de zorginkoop door zorgverzekeraars de toegankelijkheid, betaalbaarheid en de kwaliteit van zorg minder zou kunnen worden.
DE ziekenhuizen krijgen na de overname een sterke positieve in Rotterdam-Noord en omgeving. Patiënten kunnen door de overname naar minder onafhankelijk van elkaar werkende ziekenhuizen in hun omgeving. Ze moeten mogelijk verder gaan reizen voor meer keuzemogelijkheden op het gebied van basiszorg of bepaalde vormen van complexe zorg.

Contracten zorgverzekeraars

Voor de zorginkoop door zorgverzekeraars geldt dat het Erasmus MC al een sterkte positie heeft in de ziekenhuiszorg in de regio. Zorgverzekeraars zeggen dat het nu al praktisch onmogelijk is om géén contract te sluiten met het academische ziekenhuis. Na de overname zal dit mogelijk ook voor het IJsselland Ziekenhuis gelden. Hierdoor vermindert de onderhandelingspositie van de zorgverzekeraars en kunnen prijs, kwaliteit en innovatie van de zorg verslechteren.

Als de ziekenhuizen de overnameplannen willen doorzetten en een vergunning aanvragen, zal de ACM de gevolgen verder onderzoeken. Dan gaat het bijvoorbeeld kijken naar de mogelijkheden voor zorgverzekeraars om tegen een redelijke prijs en voorwaarden contracten af te (blijven) sluiten voor de behandeling van hun verzekerden. Ook wordt dan gekeken naar de keuzemogelijkheden voor de patiënt.

Door: Nationale Zorggids