Normal_rss_entry-299935

Nederland moet per direct de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) volgen en de normen voor luchtkwaliteit aanscherpen, vindt het Longfonds. "We denken in Nederland vaak dat het hier wel meevalt met luchtvervuiling. Deze aangescherpte advieswaarden laten zien hoe ongezond de huidige luchtkwaliteit eigenlijk is", reageert directeur Michael Rutgers op het aangescherpte advies van de WHO.

De WHO kwam woensdag met nieuwe, aanmerkelijk lagere advieswaarden. Wat het Longfonds betreft moeten die ook in Nederland "de nieuwe maatstaf zijn voor onze gezondheid". Momenteel gelden de oude waarden nog als streven. Die worden overigens niet gehaald en zijn al ambitieuzer dan de wettelijke normen die in Nederland gelden.

Om de luchtkwaliteit te verbeteren, sloot het Rijk vorig jaar het zogeheten Schone Lucht Akkoord met provincies en tientallen gemeenten. Daarin staat onder meer het doel om in 2030 te voldoen aan de oude WHO-normen voor fijnstof en stikstofdioxide. Dat "kan en moet scherper", vindt het Longfonds. In het akkoord staat ook een algemeen streven naar 50 procent gezondheidswinst.

Schone Lucht Akkoord

Ook de GGD'en in het land pleiten voor "meer inzet op gezonde lucht". Zij roepen in een verklaring alle gemeenten die dat nog niet hebben gedaan op zich aan te sluiten bij het Schone Lucht Akkoord. Over het aanscherpen van dat akkoord zelf wordt in de verklaring niet gerept. De GGD'en merken op dat luchtvervuiling nog altijd "een belangrijke oorzaak van ziekte en sterfte is in Nederland". En dat terwijl de landelijke wettelijke normen bijna overal worden gehaald.

Volgens de WHO veroorzaakt luchtvervuiling 7 miljoen vroegtijdige sterfgevallen per jaar wereldwijd. Qua gezondheidsschade is het volgens de VN-organisatie, die zich baseert op de laatste wetenschappelijke inzichten, vergelijkbaar met roken en ongezond eten. De WHO noemt het tegengaan van luchtvervuiling in één adem met het tegengaan van klimaatverandering. Beide vormen een bedreiging voor de gezondheid van mensen wereldwijd.

Het Longfonds benadrukt dat schonere lucht in ieders belang is. De organisatie wijst er onder meer op dat in Nederland 1 op de 5 gevallen van astma bij kinderen verband houdt met blootstelling aan hoge concentraties stikstofdioxide. Dat is een van de stoffen waarvan de uitstoot volgens de WHO omlaag moet. Hetzelfde geldt voor fijnstof, zwaveldioxide, ozon en koolstofmonoxide.

Door: ANP