Normal_werkdruk_verpleegkundige_arts

40 procent van de verpleegkundigen op de intensive care ervaren klachten als angst, depressie of posttraumatische stress ten gevolge van hun werk. Dat laat onderzoek van het Radboudumc en Erasmus MC onder 600 ic-verpleegkundigen uit heel Nederland zien. Het onderzoek is uitgevoerd in oktober 2021. Dit meldt Radboudumc. 

Een jaar geleden lieten onderzoekers van het Radboudumc en het Erasmus MC zien wat de gevolgen waren van de eerste coronapiek op het mentale welzijn van ic-verpleegkundigen. De hoge werkdruk leidde toen tot veel stress en mentale klachten zoals angst, depressie of posttraumatische stress met een hoog risico op uitval. De aanhoudende coronacrisis en de blijvende hoge werkdruk waren aanleiding om het onderzoek te herhalen om opnieuw de impact van de coronacrisis in kaart te brengen.

40 procent ic-verpleegkundigen ervaart nu mentale klachten

Bijna 600 ic-verpleegkundigen uit heel Nederland deden in oktober 2021 mee aan het vragenlijstonderzoek, waarvan 40 procent angst, depressie of posttraumatische stress klachten ervaart. De helft van het totaal aantal deelnemende verpleegkundigen heeft een verhoogd risico op uitval door werk-gerelateerde vermoeidheid. Eén op de vier ic-verpleegkundigen heeft sinds de coronapandemie een periode niet kunnen werken, vooral vanwege fysieke of mentale klachten. Een kwart van hen is nu nog steeds niet volledig aan het werk. Eén op de drie geeft aan te overwegen om te stoppen als ic-verpleegkundige.

Er is grote behoefte aan meer collega’s

Ic-verpleegkundigen willen meer medezeggenschap krijgen in de organisatie van de inhaalzorg en hebben behoefte aan flexibelere roosters, werken in vaste teams en meer collega’s op de werkvloer zodat de werkdruk lager wordt. Ze ervaren nog steeds veel steun van familie, vrienden en hun directe collega’s. De ervaren steun van de Nederlandse samenleving is echter drastisch verminderd.

De verpleegkundigen hebben meer tijd nodig om te herstellen, concluderen de onderzoekers, hersteltijd die er nu niet is, en de ervaren gezondheidsproblemen zijn afgelopen periode toegenomen. Een continue hoge werkdruk door het oplopende aantal corona-ic-opnames heeft grote gevolgen voor de gezondheid van de verpleegkundigen en hun inzetbaarheid op de lange termijn en daardoor voor de ic-zorg in de toekomst.

Door: Nationale Zorggids