Oversterfte: vorige week overleden er 1100 meer mensen dan verwacht

Vorige week overleden er ongeveer 4100 mensen, 1100 meer dan voorspeld. De hele maand november was er sprake van oversterfte. Elke week overleden er meer mensen dan verwacht, in totaal 3500 mensen in november. Dat meldt het CBS.

Er was zowel oversterfte onder bewoners van verpleeghuizen en zorginstelling voor mensen met een beperking als onder de overige bevolking. Deze oversterfte vond plaats onder alle leeftijdsgroepen. Wel overleden er vorige week twee keer zoveel 80-plussers als mensen tussen de 65 en de 80 jaar. De oversterfte onder mensen onder de 65 lag iets hoger dan verwacht.

Limburg

De meeste mensen overleden in Limburg. In deze provincie was er 53 procent oversterfte. In Friesland was de minste oversterfte (16 procent).

Covid-19

De doodsoorzaak van deze mensen is nog niet bekend. De gemeenten geven het aantal sterfgevallen door aan het CBS en hierbij worden de doodsoorzaken niet vermeld. Die gegevens volgen later in een doodsoorzakenverklaring. Om die reden is het niet bekend hoeveel procent van de oversterfte te wijten is aan Covid-19.

Door: Nationale Zorggids