Alliantie roept Tweede Kamer op tot invoering slimme suikertaks

Supermarktschappen staan nog steeds vol met ongezond eten en drinken. De gezondheidsfondsen Diabetes Fonds, Hartstichting, Maag Lever Darm Stichting en Nierstichting, verenigd in de Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie (AVGG), pleiten daarom voor overheidsmaatregelen die ervoor zorgen dat er minder suiker, zout en ongezond vet in het dagelijks eten en drinken zit. De inhoud van het coalitieakkoord is hoopgevend qua voorstellen voor effectieve gezondheidsbevordering, maar het nieuwste voorstel voor productverbetering (NAPV) wijkt daar vanaf. De AVGG roept de Kamer op om alleen effectieve maatregelen te kiezen, zoals de suikertaks. Dit meldt de Alliantie. 

Ongeveer 350.000 kinderen in Nederland hebben overgewicht en jaarlijks overlijden bijna 13.000 mensen door ongezonde voeding, zegt AVGG. Toch staan de schappen nog altijd vol met ongezonde, bewerkte producten. Daarom roept AVGG de overheid op om voor bindende afspraken met producenten te zorgen.

Ook de inwoners van Nederland zijn daar klaar voor. Acht op de tien vindt dat bewerkte voedingsmiddelen gezonder moeten en binnen deze groep vindt 90 procent dat dit snel moet gebeuren. Donderdag bespreekt de Kamer het nieuwe systeem, de Nationale Aanpak Productverbetering (NAPV). Volgens de alliantie voldoet dit niet en is er een effectief systeem nodig. Er zijn bindende afspraken nodig met de voedingsindustrie. De AVGG blijft pleiten voor een effectief en impactvol systeem dat voldoet aan vier basisvoorwaarden. Alleen dan kunnen producenten hun producten gezonder maken en kan het NAPV bijdragen aan minder zieke mensen als gevolg van ongezonde voeding. 

Slimme suikertaks

Een andere maatregel die zal bijdragen aan gezondheidsdoelen is de invoering van een nieuwe suikertaks. In het coalitieakkoord is deze ook aangekondigd en de staatsecretaris van Volksgezondheid heeft aangegeven die snel te willen invoeren. De AVGG is voor een suikertaks, maar wil dan wel een slimme, met een zo groot mogelijk gezondheidsimpact. Hiervoor verwijst de organisatie naar het Britse model met een trapsgewijze suikertaks. Hierbij worden suikervrije dranken meer belast naarmate ze meer suiker bevatten.

Door: Nationale Zorggids
Afbeelding: Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie