Normal_normal_dokter__arts__stethoscoop

Eind vorige week zijn ook in Nederland de eerste besmettingen met het appenpokkenvirus bevestigd. Omdat er naar verwachting de komende tijd meer meldingen zullen binnenkomen, is de ziekte aangemerkt als A-ziekte. Dat betekent dat besmettingen of vermoedens daarvan direct gemeld moeten worden door artsen. Zo kan verdere verspreiding van het virus voorkomen worden. Dit meldt Rijksoverheid. 

Door de meldplicht kunnen nieuwe gevallen zo vroeg mogelijk opgespoord en geïsoleerd worden en ook voor hun contacten kunnen er maatregelen, zoals quarantaine, genomen worden. Het gaat nadrukkelijk om de aanpak van individuele gevallen. Er zijn geen algemene collectieve maatregelen te verwachten.

Personen met (een verdenking op) apenpokken worden verzocht in thuis isolatie te gaan. Zij kunnen getest worden. Is de test uitslag negatief dan kan de isolatie worden opgeheven. Zijn zij positief, dan worden zij verzocht in isolatie te blijven tot de ziekte niet langer meer besmettelijk is. Dat is op het moment dat de huid volledig genezen is.

Zoönose

Apenpokken, dat officieel Monkeypox wordt genoemd, is een virus dat vooral in West- en Midden-Afrika voorkomt. Het virus komt voor bij knaagdieren, maar ook mensen kunnen besmet worden. De klachten na een besmetting zijn doorgaans mild.

Door: Nationale Zorggids