Maatregelen om PFAS in drinkwater te verlagen

In reactie op het RIVM-rapport over PFAS in drinkwater, laat minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) vergunningen aanpassen voor lozingen in afvalwater. Dit moet ertoe leiden dat de lozingen samen onder de grens blijven van de hoeveelheid die er volgens het RIVM in drinkwater mag zitten. Dat meldt het RIVM.

PFAS zijn hele kleine stoffen, die op langere termijn een negatief effect kunnen hebben op je gezondheid. Ze zijn verspreid in onze hele omgeving: in lucht, bodem en water, maar ook in consumentenproducten, voedsel en drinkwater.

De hoeveelheid PFAS in ons drinkwater blijft vrijwel overal onder de veilige grens van de hoeveelheid PFAS die je mag binnenkrijgen. Toch adviseert het RIVM om dit omlaag te brengen, aangezien PFAS op meer manieren je lichaam binnenkomt dan alleen via drinkwater. Het RIVM adviseert een waarde van maximaal 4,4 nanogram per liter.

Nieuwe maatregelen

Per direct wordt gekeken of vergunningen voor lozingen in afvalwater moeten worden aangepast, zodat maximaal 4,4 nanogram per liter aan PFAS wordt gemeten op de plek waar het drinkwater gewonnen wordt. Nieuwe vergunningen moeten hieraan voldoen, bestaande vergunningen worden hierop aangescherpt. Doel is om vervuiling zo vóóraf te voorkomen, in plaats dat drinkwaterbedrijven de PFAS er zelf uit moeten halen.

Daarnaast zullen minister Harbers en minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) een nieuwe opdracht uitzetten bij het RIVM. Het RIVM wordt gevraagd in beeld te brengen op welke manieren PFAS bij mensen binnenkomt. En het RIVM wordt gevraagd om op basis daarvan maatregelen voor te stellen om de blootstelling aan PFAS te verminderen.

Door: Nationale Zorggids