Kabinet vraagt RIVM om onderzoek naar gezondheidseffecten Chemours

Het RIVM is door staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat gevraagd om onderzoek te doen naar de gezondheidseffecten van Chemours op omwonenden. Het RIVM moet eerst uitzoeken of en hoe dat kan. Dit meldt Rijksoverheid.

Volgens het RIVM zijn de vraagstukken rondom Chemours wezenlijk anders dan bijvoorbeeld rondom Tata Steel, waar het eerder onderzoek naar deed. Daarom moet het eerst verkennen wat wél in kaart gebracht kan worden en welke vragen een antwoord behoeven.

Zorgen

“Ik zie en hoor enorm veel zorgen van omwonenden van Chemours over de leefomgeving en hun gezondheid, bijvoorbeeld als het gaat om PFAS. Er is een grote wens vanuit omwonenden om uitgebreid onderzoek te doen naar de gezondheidseffecten van Chemours”, aldus Heijnen. Ze heeft het RIVM gevraagd om het gebied rond de Westerschelde, waar ook veel PFAS zit, mee te nemen bij de verkenning.

PFAS-verbod

In de tussentijd werken Nederland en Europa aan een algeheel PFAS-verbod voor productie, gebruik, verkoop en import van meer dan 10.000 chemische stoffen. Door de chemische stoffen met PFAS in heel Europe te kunnen verbieden kan pas echt een halt worden geroepen aan de vervuiling. Waarschijnlijk komt de Europese Commissie pas in 2025 met een definitief voorstel hiervoor.

Door: Nationale Zorggids