Normal_rss_entry-356880

De Tweede Kamer debatteert woensdag over de kabinetsplannen voor de acute zorg. Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers wil de spoedzorg in Nederland opnieuw organiseren. Verschillende zorgorganisaties zijn kritisch over die plannen.

Zo vreest de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) dat de gevolgen van het concentreren van de acute zorg, zoals Kuipers wil, niet goed in beeld zijn. Alleen als het gaat om complexe traumagevallen, zoals een gebroken heup of bekken, is het concentreren van specialistische kennis een goed idee, aldus de NVZ. Maar wie bijvoorbeeld een beroerte krijgt, is juist gebaat bij een hulppost zo dicht mogelijk in de buurt.

Rijdende ziekenhuizen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wijst erop dat ambulances tegenwoordig vaak een soort rijdende ziekenhuizen zijn, toegerust om mensen met spoedeisende aandoeningen zelf te helpen. Nu geldt de regel dat elke patiënt binnen 45 minuten na een melding bij een spoedeisende hulppost moet kunnen zijn. De NZa adviseert deze regel aan te passen, maar volgens de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) ligt het niet zo simpel. Het grootste deel van de patiënten komt op eigen gelegenheid naar een spoedeisende hulp (SEH), dus voor veel mensen is juist de toegankelijkheid van zo'n hulppost ook om die reden belangrijk.

Gehele sluiting ziekenhuis

Bovendien, zo zeggen de artsen, kan het sluiten van een SEH negatieve gevolgen hebben voor een ziekenhuis. De helft van de opnames in een ziekenhuis start met een SEH-bezoek, zegt ook de NVZ. Sluiting van zo'n post kan dus zelfs leiden tot een gedeeltelijke of gehele sluiting van een ziekenhuis. De Patiëntenfederatie Nederland noemt het evengoed "onvermijdelijk" dat de meer complexe spoedzorg wordt geconcentreerd op een aantal plekken. De federatie wil vooral dat patiënten worden betrokken bij de plannen.

Door: ANP