Normal_ophthalmologist-measuring-eye-pressure-to-a-senior-2022-01-18-23-45-29-utc__1_

Vanwege het wereldwijde tekort aan Visudyne (verteporfine), een medicijn tegen bepaalde oogziekten, mag dit geneesmiddel worden uitgewisseld tussen ziekenhuisapotheken. Dat heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd besloten. Een tekort aan Visudyne is gevaarlijk omdat er voor bepaalde ziektes geen alternatieven zijn. Zonder behandeling met dit geneesmiddel neemt het gezichtsvermogen van patiënten af. Dit meldt IGJ. 

 

De IGJ heeft daarnaast een tekortenbesluit voor Visudyne genomen, zodat het ook uit het EU-lidstaten of een MRA-land betrokken mag worden. Het Europees Medicijn Agentschap (EMA) inventariseert momenteel de beschikbaarheid en leveringsproblemen van Visudyne in alle Europese lidstaten.

Geneesmiddelenwet

Geneesmiddelen in een (ziekenhuis)apotheek mogen in principe alleen worden afgeleverd aan de patiënt. Dat is vastgelegd in de Geneesmiddelenwet. Soms is het belangrijk dat apotheken medicijnen onderling kunnen uitwisselen. Bijvoorbeeld bij (dreigende) tekorten. Zo kunnen apothekers die nog voldoende voorraad hebben, het geneesmiddel leveren aan collega’s die weinig of geen voorraad hebben.

De inspectie staat toe dat ziekenhuisapotheken hun voorraad onderling uitwisselen als dat nodig is voor de behandeling van patiënten. Tot en met uiterlijk 28 februari 2023 zal daarom niet handhavend worden opgetreden. Deze toestemming geldt uitsluitend voor Visudyne, poeder voor oplossing voor intraveneuze infusie 15 mg (EU/1/00/140). Ook de uit het buitenland gehaalde Visudyne mag tussen de ziekenhuisapotheken worden uitgewisseld.

Voorwaarden uitwisseling

De IGJ geeft alleen toestemming voor deze uitwisseling onder de voorwaarden dat de vragende ziekenhuisapotheker schriftelijk om het geneesmiddel verzoekt, de ontvangst en verstrekking ervan achteraf kunnen worden aangetoond en dat de leverende ziekenhuisapotheker een sluitende administratie voert. Het betreft uitsluitend de poeder Visudyne voor intraveneuze infusie (15 mg – EU/1/00/140) die in de ziekenhuisapotheek in de (anonieme) voorraad staat. Apothekers moeten het vervoer van dit geneesmiddel zo organiseren dat de kwaliteit en veiligheid geborgd is. De toestemming wordt alleen verleend tot en met 28 februari 2023.  

Door: Nationale Zorggids