Normal_insuline

Nederlandse openbare apotheken verstrekten in 2022 aan bijna 910.000 mensen diabetesmedicatie, bijna 40.000 meer dan in 2021 (+4,5 procent). De bijbehorende geneesmiddelkosten namen toe met bijna 48 miljoen euro tot bijna 300 miljoen euro, een stijging van ruim 19 procent. Dit meldt Stichting Farmaceutische Kengetallen.

Van de 910.000 mensen aan wie apotheken in 2022 diabetesmiddelen verstrekten, gebruikte 13 procent uitsluitend een insuline. Ruim twee derde (68 procent) gebruikte alleen een non-insuline antidiabeticum en bijna een op de vijf gebruikte diabetesmedicatie uit beide groepen.

Herziene NHG-Standaard

De herziene NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 adviseert om voortaan bij zeerhoogrisicopatiënten op cardiovasculair gebied eerder te starten met een SGLT-2-remmer of een GLP-1-agonist. Uit recent onderzoek blijkt dat deze bloedglucoseverlagende middelen voor een afname van de kans op hart- en vaatziekten zorgen. De aanpassing van de standaard zorgde voor een oplopend aantal gebruikers van deze middelen. Het aantal gebruikers van SGLT-2-remmers nam in 2022 toe van bijna 45.000 naar bijna 120.000 (+165 procent) en bij de GLP-1-agonisten nam dit toe van ruim 58.000 naar bijna 84.000 (+43 procent). Bij de GLP-1-agonisten is Saxenda buiten beschouwing gelaten, aangezien dit product is geregistreerd voor obesitas en niet voor diabetes.

Toename geneesmiddelenkosten

De stijging van het aantal gebruikers bij de SGLT-2-remmers en GLP-1-agonisten zorgde ook voor een toename van de geneesmiddelkosten. In totaal waren de kosten voor diabetesmiddelen bijna 300 miljoen euro; een groei van 48 miljoen euro. Deze toename is vooral toe te schrijven aan de SGLT-2-remmers (+ 24 miljoen euro) en de GLP-1-agonisten (+ 22 miljoen euro).

De kosten variëren sterk per geneesmiddelengroep. De gemiddelde jaarlijkse kosten van een behandeling met een sulfonylureumderivaat bedragen 32 euro en voor metformine 34 euro per patiënt. De DPP-4-remmers en SGLT-2-remmers zijn een stuk duurder met respectievelijk 487 en 549 euro voor een jaarbehandeling. De GLP-1-agonisten spannen de kroon met 1187 euro. Ter illustratie: de kosten voor een behandeling met insuline bedragen gemiddeld 359 euro per patiënt per jaar.

Door: Nationale Zorggids