Griepepidemie na bijna 4 maanden voorbij

De griepepidemie die half december 2022 begon, is voorbij. Die conclusie trekken experts van het RIVM, Erasmus MC(Erasmus University Medical Center) en het Nivel op basis van gegevens van huisartsen, ziekenhuizen en laboratoria, meldt het RIVM.

Eind januari nam het aantal mensen dat met griepachtige klachten naar de huisarts ging al af. Het aantal lag toen onder de grenswaarde voor een epidemie, maar de daling zette niet verder door. Bovendien bleef het aantal monsters waarin het griepvirus gevonden werd hoog en nam zelfs weer toe. Daarom bleven de experts spreken van een griepepidemie.

Daling griepklachten

De afgelopen twee weken daalde het aantal mensen dat met griepachtige klachten de huisarts bezocht verder door tot op het niveau van voor de griepepidemie. Hiernaast daalde ook het aantal monsters met het griepvirus (influenzavirus) tot het niveau van het begin van de griepepidemie. Die daling was te zien voor monsters van huisartsenpraktijken, laboratoria en ziekenhuizen.

Half december

De griepepidemie begon half december 2022. Het aantal mensen dat met griepachtige klachten naar de huisarts ging, lag in totaal 4 weken lang boven de epidemische grens van 58 op 100.000 mensen. Het hoogtepunt van de epidemie was in de eerste week van 2023. Toen gingen 99 op de 100.000 mensen met griepachtige klachten naar de huisarts.

Naast de genoemde grens kijken de experts ook of er griepvirus of andere luchtwegvirussen voorkomen in de monsters die afgenomen zijn bij een aantal mensen dat de huisarts bezoekt met griepachtige klachten. Dit gebeurt ook voor monsters afkomstig van laboratoria en ziekenhuizen. De combinatie van al die gegevens laat zien dat de griepepidemie in twee fases verliep. Een eerste golf was te zien tussen half december en eind januari. Hierna volgde een tweede, mildere, golf die tot nu duurde.

Griep en andere luchtweginfecties voorkomen

De griepepidemie is voorbij, maar je kunt nog steeds griep krijgen. Griepvirussen en andere luchtwegvirussen, zoals het RS-virus en coronavirus, zijn heel besmettelijk. Je kunt ze verspreiden door te hoesten en niezen. De kans op overdracht hiervan op anderen verklein je door vaak de handen te wassen, in je elleboog te hoesten en niezen, afstand te houden en te overwegen of contact met kwetsbare familieleden of vrienden uitgesteld kan worden.

Vooral in het contact met kwetsbare mensen, zoals ouderen en jonge kinderen, is dit belangrijk. Zij kunnen namelijk ernstig ziek worden van deze virussen. Kwetsbare mensen worden elk najaar uitgenodigd voor de griepprik. Dit is de beste bescherming tegen ernstige gevolgen van een infectie met het griepvirus, aldus het RIVM.

Door: Nationale Zorggids