Gezamenlijke aanpak Nederland en België van PFAS in Schelde

Nederland en Vlaanderen willen nauwer samenwerken bij het schoner maken van de Schelde. Ze werken samen aan een plan dat moet leiden tot minder PFAS, microplastics en andere verontreinigende stoffen in de rivier.

Dat staat in de voortgangsrapportage PFAS die de Gedeputeerde Staten naar de Provinciale Staten van Zeeland hebben verstuurd. Nederland en Vlaanderen hebben afgesproken dat Nederland een eerste opzet voor een aanpak maakt. In een vervolgoverleg worden verdere afspraken gemaakt.

Chemieconcern 3M in het Belgische Zwijndrecht, in de buurt van Antwerpen, heeft jarenlang PFAS in de Schelde geloosd. Vorig jaar waarschuwde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat diverse soorten vis, schaal- en schelpdieren uit de Westerschelde zulke hoge concentraties PFAS bevatten dat het raadzaam is die zo min mogelijk te eten. In mei dit jaar stelde de Nederlandse Staat 3M aansprakelijk voor de aanwezigheid van PFAS in de Westerschelde. De Staat is een procedure gestart om de schade te verhalen op 3M.

34 meldingen

Bij de provincie Zeeland zijn inmiddels 34 meldingen binnengekomen van bedrijven en organisaties die zeggen economische schade te hebben geleden door PFAS in de Westerschelde. De meeste claims zijn afkomstig zijn van vissers, maar ook recreatieondernemers hebben zich gemeld.

PFAS staat voor per- en polyfluoralkylstoffen. Onder deze noemer vallen chemische stoffen die amper afbreekbaar zijn. Ze worden in verband gebracht met kanker, verhoogd cholesterol en voortplantingsdefecten. De stoffen worden onder meer gebruikt voor de antiaanbaklaag in pannen en voor waterafstotende kleding.

Door: ANP