Normal_ns__trein_1

Er vinden geen wijzingen plaats in de lijst van ziekten die door werken met chroom-6 veroorzaakt kunnen worden. Volgens het RIVM zijn er op basis van de huidige stand van de wetenschap geen nieuwe inzichten voor. In nieuw aanvullend onderzoek zijn er ook geen nieuwe verbanden gevonden tussen chroom-6 en verschillende vormen van kanker. De ziektelijst is in 2018 voor het eerste gepubliceerd. Dit meldt het RIVM.

Op de ziektelijst staan ziekten en andere gezondheidseffecten die door blootstelling aan chroom-6 op de werkvloer kunnen worden veroorzaakt. Regelmatig onderzoekt het RIVM of nieuw wetenschappelijk onderzoek een uitbreiding van de ziektelijst kan betekenen.

Gezondheidsklachten door werken bij Defensie en NS

Medewerkers van Defensie, NS en de gemeente Tilburg zijn in het verleden in contact gekomen met het kankerverwekkende chroom-6. Zij droegen vaak niet de juiste beschermende kleding en liepen daar gezondheidsproblemen door op. Uit onderzoek van het RIVM bij de drie bedrijven blijkt dat ziekte afhankelijk is van de manier voormalig personeel in aanraking kwam met chroom-6, soms in combinatie met andere factoren bijvoorbeeld ander werk waar ook chroom-6 aanwezig was, contact met andere stoffen, persoonlijke gevoeligheid en leefstijl.

Bekende ziekten door chroom-6 zijn onder meer longkanker, maagkanker, strottenhoofdkanker en neus- en bijholtekanker. Ook kan astma of rhinitis ontstaan, en COPD, longfibrose en niet-allergisch (irritatief) beroepsastma, Perforatie van het tussenneusschot door chroomzweren zijn eveneens gemeld, net als allergisch contacteczeem.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky