Vooral jongvolwassenen zijn minder gaat fietsen en wandelen in hun vrije tijd

Jongeren, jongvolwassenen, mensen met betaald werk en hoger opgeleiden bewogen in 2022 minder dan in 2019. Jongeren fietsen ook nog eens minder naar school en jongvolwassenen zijn vooral in hun vrije tijd minder gaan wandelen. Steeds minder Nederlanders voldoen hierdoor aan de Beweegrichtlijnen. In 2022 bewoog 44,3 procent van de Nederlanders van 4 jaar en ouder voldoende. Een daling van 4,7 procent ten opzichte van 2019. Dit meldt het RIVM.

Bij jongvolwassenen was de daling met 9,2 procent het grootst. Ook bij jongeren van 12 tot en met 17 jaar nam het aantal mensen dat voldoende bewoog af: met 7,5 procent. 6,4 procent van de mensen met betaald werk bewoog minder en 7,5 procent van de hoger opgeleiden. Om aan de beweegrichtlijnen te voldoen, moeten volwassenen wekelijks minstens 2,5 uur matig of zwaar intensief bewegen (fietsen of wandelen). Kinderen moeten minstens een uur per dag bewegen. Ook is het aan te raden voor volwassenen om zeker 2 keer per week spier- en botversterkende activiteiten te doen en voor kinderen 3 keer per week.

Komst van elektrische fiets heeft invloed op beweging

Hoewel jongeren meer gaan sporten, voldoen zij minder vaak aan de beweegrichtlijnen. Volgens het RIVM heeft dit ermee te maken dat ze wekelijks veel minder minuten op de fiets zitten, in hun vrije tijd en naar school. Daarentegen bleef het aantal dagen op de fiets met gemiddeld vier gelijk. Het RIVM wijt dit aan de opkomst van de elektrische fiets, waarmee ze dezelfde afstand afleggen in minder tijd.

Veel zitten

Jongeren, jongvolwassenen, mensen met betaald werk en hoger opgeleiden zitten gemiddeld ook het meeste aantal uren op een dag. Hierover maakt het RIVM zich zorgen, gezien het risico op hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en vroegtijdig overlijden. Vooral de combinatie veel zitten en weinig bewegen is zorgelijk. Het verband op dergelijke ziektes is er namelijk bijna niet bij mensen die heel actief zijn en ruim aan de beweegrichtlijnen voldoen.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky