Digitale innovatie nauwelijks zichtbaar bij ziekenhuizen, ondanks IZA

Vorige week verscheen het nieuws dat ziekenhuiswebsites de afgelopen jaren zich niet voldoende geïnnoveerd hebben, want de websites zijn veelal niet toegankelijk voor mensen met een beperking. Maar de stagnatie van de digitale innovatie doet zich niet alleen voor binnen de websites van de ziekenhuizen. Uit het ICT Benchmark Ziekenhuizen van M&I Partners blijkt namelijk dat de ontwikkelingen bijna tot een stilstand komen door een beperking in investeringen.

Ict-kosten blijven gelijk ten opzichte van andere jaren

De afgelopen vijf jaar bleven de ict-kosten van ziekenhuizen ten opzichte van de gegenereerde omzet gelijk. Ook in 2023 doet zich hier geen uitzondering voor. Dit is volgens het onderzoek echter een interessante bevinding. Zo worden ict-oplossingen steeds duurder en nemen de vereisten binnen de ict hard toe. Het is dan ook vreemd dat de ict-kosten niet gestegen zijn in 2023.

Integraal Zorgakkoord zou moeten leiden tot versterking digitale innovatie

Daarbij is er in het Integraal Zorgakkoord 2023 vastgesteld dat ziekenhuizen meer budget moeten vrijspelen voor een verbeterde digitale infrastructuur. Dit moet namelijk bijdragen aan het faciliteren van passende zorg aan de patiënt. Maar ook zorgen omtrent privacy, gegevensverwerking en -beveiliging waren redenen om digitale innovatie in het Integraal Zorgakkoord mee te nemen.

Inflatie reden voor stagnatie digitale innovatie

Volgens het ICT Benchmark is met name de inflatie de reden dat digitale innovatie nauwelijks zichtbaar is binnen de ziekenhuizen en ziekenhuiszorg. Grote delen van het budget, die naar de digitale innovatie en ict-oplossingen hadden moeten gaan, zijn geïnvesteerd in personeel en de stijgende kosten van de ziekenhuizen.

Door: Nationale Zorggids / Fleur Zomer