Limburg wil symposium over gevolgen windmolens op gezondheid

De provincie Limburg wil een symposium organiseren over de "gezondheidsaspecten van windturbines". Een oproep daartoe van de BoerBurgerBeweging (BBB) werd vrijdag in de Limburgse Staten aangenomen.

Volgens de BBB en mede-indiener van het verzoek JA21 zijn er "steeds vaker" mensen met klachten die "mogelijk het gevolg zijn van windturbines". In 2024 moet er daarom een symposium komen waarin "de laatste inzichten en resultaten van wetenschappelijke onderzoeken worden gepresenteerd met betrekking tot gezondheidsaspecten van windturbines". Een meerderheid van de Statenfracties stemde voor het plan.

GroenLinks-Statenlid Eric Sol wilde weten waarom de BBB een informatiebijeenkomst over specifiek deze gezondheidsproblemen wil. Hij wees onder meer op het mogelijke verband tussen onkruidverdelger glyfosaat en de ziekte van Parkinson. "Dus hoe bent u tot deze onderwerpskeuze gekomen?", wilde hij weten. Volgens BBB-Statenlid John Huizing staat het andere Statenleden vrij om een vergelijkbaar voorstel te doen over andere onderwerpen. De keuze voor dit onderwerp is bepaald door het contact dat de BBB heeft met omwonenden van windturbines, aldus Huizing.

Positieve kanten

Volgens D66 zijn er ook onderzoeken die juist de positieve kanten van windturbines benadrukken. Statenlid Anne Wesseling wilde dus weten of het "bredere plaatje" kan worden getoond tijdens de informatiesessie. Gedeputeerde Marc van Caldenberg (energie, SP) benadrukte dat tijdens het symposium "toonaangevend wetenschappelijk onderzoek" kan worden gepresenteerd, het ene onderzoek positief en het ander kritischer. Hij denkt aan onderzoeken van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), maar wellicht ook dat van internationale instituten.

Slaapverstoring

Volgens informatie van het RIVM laten onderzoeken naar slaapverstoring door windturbines verschillende resultaten zien. Voor een verband met andere gezondheidseffecten, zoals hart- en vaatziekten en problemen met mentale gezondheid is volgens het RIVM "niet voldoende bewijs gevonden". Dat mensen hinder ervaren van het geluid van windturbines is wel bewezen en die hinder kan wel "indirect andere gezondheidsklachten veroorzaken".

Door: ANP