Groep apotheken informeert patiënten verkeerd over contractering verzekeraar

Een aantal apotheken hebben een maatregel opgelegd gekregen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Zij hebben patiënten eind november een brief gestuurd met daarin foutieve informatie over de status van de contractering met een bepaalde zorgverzekeraar. Patiënten wisten daardoor niet hoe deze de medicijnen volgend jaar zou vergoeden en werden daardoor ten onrechte aangespoord om over te stappen naar een andere verzekeraar of apotheek. Dit meldt de NZa. 

Apotheken en zorgverzekeraars moeten onderling goede afspraken maken over de vergoedingen van zorg. Als er tijdens de onderhandelingen informatie wordt gedeeld over de vergoeding van zorg, mag deze niet verkeerd of sturend zijn. Partijen die er niet uitkomen, moeten hun patiënten hier duidelijk en juiste informatie over geven. 

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky