Menno de Jong volgt Van Dissel op als hoofd Centrum Infectieziektebestrijding

Jaap van Dissel gaat vanaf april 2024 met pensioen. Per 1 mei 2024 is er een opvolger gevonden: Menno de Jong. Hij is vanaf dan directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb). De Jong is sinds 2020 hoofd van de afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie van het Amsterdam UMC en bekleedde die functie daarvoor in het AMC en VUmc. Ook werkte hij enkele jaren als hoofd Virologie aan de Oxford University. Dit meldt het RIVM. 

Afgelopen jaren was De Jong ook lid van het Outbreak Management Team (OMT), waarbij hij het kabinet adviseerde over coronamaatregelen. Zijn wetenschappelijke activiteiten richten zich ook op het coronavirus, maar ook op andere luchtwegvirussen. 

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky
Afbeelding: RIVM