Preventieakkoord doet volgens RIVM te weinig tegen overgewicht en roken

Het in 2018 gesloten Nationaal Preventieakkoord moet het aantal Nederlanders dat rookt, overgewicht heeft of problematisch alcohol drinkt helpen afnemen. Hier is nog tot 2040 de tijd voor, maar volgens het RIVM hebben de afspraken waarschijnlijk onvoldoende impact. Dit zou blijken uit een modelberekening. Hierdoor zouden de ambities op alle drie de thema’s niet gehaald worden, meldt het RIVM. 

Volgens het rijksinstituut is het duidelijk dat er extra en stevigere maatregelen nodig zijn om ervoor te zorgen dat in 2040 minder mensen roken, overgewicht hebben of te veel alcohol drinken. De huidige maatregelen intensiveren zou ook kunnen bijdragen aan het behalen van de doelen.

Minder rokers

Hoewel het aantal rokers naar verwachting zal zijn afgenomen in 2040, worden de ambities niet gehaald. Uit de modelberekening van het RIVM blijkt dat 10 procent van de volwassen dan nog rookt. De ambitie om maximaal 5 procent. Naar verwachting zal ook 4 procent van de tieners over 16 jaar nog roken, terwijl de overheid als doel heeft om geen enkele 12- tot 16-jarige dan nog te laten roken. Het RIVM pleit voor extra maatregelen als extra prijsverhogingen bovenop de eerder afgesproken verhogingen.

Ambities voor verminderen overgewicht bij lange na niet gehaald

Volgens de ambities in het Nationaal Preventieakkoord heeft maximaal 38 procent van de volwassen en maximaal 9,1 procent van de kinderen in 2040 nog overgewicht, maar met de huidige afspraken heeft tegen die tijd 55 procent van de volwassen nog overgewicht en 14 procent van de kinderen. Extra maatregelen zoals het goedkoper maken van gezond voedsel, het beperken van verkooppunten van ongezond voedsel en het verder beperken van reclame voor ongezond eten, kunnen bijdragen aan het behalen van de doelstellingen.

Aantal problematische drinkers vrijwel gelijk

In 2040 zou Nederland maximaal 5 procent problematische drinkers moeten hebben, maar de RIVM-berekening toont echter een percentage van 8 aan. Het aantal problematische alcoholgebruikers daalt nauwelijks en daarom zouden er prijsverhogingen moeten worden doorgevoerd. Andere maatregelen kunnen zijn het minder beschikbaar maken van alcoholische dranken en het beperken van reclames hierover.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky