‘Toename kanker onder jongvolwassenen mogelijk door versnelde veroudering’

Wat heeft versnelde veroudering van het lichaam te maken met de toename van een aantal kankersoorten onder jongvolwassenen? Volgens Amerikaanse onderzoekers is de versnelde lichaamsveroudering de mogelijk oorzaak van het vroegtijdig optreden van onder meer baarmoederhalskanker, longkanker en maag- of darmkanker. Het lichaam kan versneld verouderen door onder meer leefstijl en stress, maar ook genen spelen soms een rol. Dit meldt RTL Nieuws.

Het onderzoek richt zich op volwassenen van 37 tot 54 jaar. Mensen geboren vanaf 1965 blijken een 17 procent grotere kans te hebben op versnelde veroudering dan mensen uit 1950 tot 1954. Ze leggen hierbij een link met een verhoogd risico op vroegtijdige long-, maag-, darm- en baarmoederhalskanker. Volgens de onderzoekers zijn dit belangrijke resultaten. Vooralsnog wist de wetenschap alleen het verband te leggen tussen erfelijke belasting en kanker op jonge leegtijd. Vooral darmkanker komt tegenwoordig voor onder jongvolwassenen.

Kankerrisico's

Mensen die het snelst verouderen blijken dubbel zoveel risico te lopen op vroegtijdige longkanker. Ruim 60 procent blijkt een groter risico te hebben op maag-darmkanker en 80 procent heeft meer kans op baarmoederhalskanker.

Leefstijl

Dit komt mogelijk doordat de leefstijl in de afgelopen tientallen jaren flink is veranderd en dat mensen ongezonder zijn gaan eten, minder sporten, meer stress hebben en een minder sociaal leven leiden. Ook de verslechterde economische situatie die tot stress leidt, kan tot versnelde veroudering van het lichaam zorgen. Onderzoekers willen nu achterhalen wat het verband is hiertussen en het risico op kanker. “Dan kan beter in kaart worden gebracht wie de risicogroepen zijn voor versnelde veroudering en zouden groepen beter gemonitord kunnen worden om kanker vroegtijdig op te sporen.”

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky