Valse zorgdiploma’s voor paar 100 euro te koop op Snapchat en Telegram

Zorgmedewerkers hebben een officieel papiertje nodig om te kunnen aantonen dat ze bekwaam en bevoegd zijn om zorg in een ziekenhuis, verpleeghuis of gehandicapteninstelling te verlenen. Tegenwoordig kun je er niet zomaar meer op aan dat iemand een echt diploma heeft, want er zijn steeds meer valse varianten in de omloop. Deze zijn bijvoorbeeld voor een paar honderd euro te koop via Telegram en Snapchat. Dit meldt Hart van Nederland.

Vorig jaar zijn er flink meer nepzorgverleners betrapt dan in 2020. Waar er in 2020 nog slechts 17 fraudeurs door de mand vielen, waren dat er in 2023 118. Het gaat niet alleen om het bezit van nepdiploma’s, ook om valse Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG’s).

Diploma's en VOG's vooraf goed controleren

Dat er steeds meer onbevoegde en onbekwame zorgverleners zijn is een gevaar voor de kwaliteit van de zorg. Patiëntenfederatie Nederland is bezorgd over de toename van het aantal nep-medewerkers in onder andere de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg en verpleeghuizen. Zorgorganisaties zouden de diploma’s en VOG’s tegenwoordig extra goed moeten controleren, vindt de Patiëntenfederatie.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky