‘Werkgevers in de zorg moeten beter controleren op nepdiploma’s’

Zorgmedewerkers moeten met een officieel papiertje kunnen aantonen dat zij bekwaam en bevoegd zijn om zorg te verlenen. Tegenwoordig komt het steeds vaker voor dat zorgverleners een vals diploma overhandigen. Zorgminister Conny Helder vraagt werkgevers om hier alerter op te zijn. Zij zouden alle diploma’s van hun medewerkers goed moeten controleren op fraude. Hebben zij iemand in dienst die niet over de juiste papieren beschikt, dan komt daarmee de veiligheid van cliënten en patiënten in gevaar. Dit meldt de Volkskrant. 

Vorig jaar zijn er flink meer nepzorgverleners betrapt dan in 2020. Waar er in 2020 nog slechts 17 fraudeurs door de mand vielen, waren dat er in 2023 118. Het ging om het bezit van nepdiploma’s of valse Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG). Vooral in de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verpleeghuizen, wijkverpleging en jeugdzorg worden frauderende zorgverleners eruit gepikt.

Extern personeel

Demissionair minister Conny Helder vermoedt dat de grote personeelstekorten in de zorg een rol spelen in het toenemende aantal fraudeurs. Zorginstellingen moeten steeds vaker extern personeel inhuren, waarbij soms geen grondige screenings worden gedaan. Immers, er is snel personeel nodig. En omdat zzp’ers vaak via uitzendbureaus worden binnengehaald, kan er onduidelijkheid zijn over de verantwoordelijkheid voor het controleren van diploma’s en VOG’s. Dat is niet nodig, stelt Helder, want de zorgaanbieder is altijd de eindverantwoordelijke. Deze moet volgens de wet een geschikte en gekwalificeerde werknemer in huis halen.

Uittreksels DUO

Helder vindt dat er op dit moment een en ander schort aan het wervingsproces. Dat moet veel zorgvuldiger. Zorginstellingen kunnen de echtheid van diploma’s en VOG’s gratis controleren via uittreksels van bijvoorbeeld de Dienst Uitvoering Onderwijs en Justis. Justis geeft de verklaringen omtrent gedrag af.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky