Brabant wijst op belang speciale polikliniek voor Q-koortspatiënten

De provincie Noord-Brabant gaat politiek Den Haag wijzen op het belang van een speciale polikliniek waar niet alleen mensen met langdurige klachten door corona, maar ook Q-koortspatiënten terechtkunnen. Wij steunen het Bernhoven ziekenhuis (Uden) dat zo'n expertisecentrum wil beginnen, gaf gedeputeerde Saskia Boelema (gezondheid) vrijdag te kennen.

Net als de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen vindt Brabant dat de klachten van Q-koortspatiënten en patiënten met long covid veel op elkaar lijken. Na de uitbraak van Q-koorts tussen 2006 en 2009 hebben patiënten nog steeds klachten als het vermoeidheidssyndroom. Commissaris van de Koning Ina Adema pleitte er eerder al voor om kennis die wordt opgedaan bij onderzoek naar klachten bij mensen met long covid ten goede te laten komen aan Q-koortspatiënten. Q-koorts trof de provincie Noord-Brabant hard, net als de eerste uitbraak van corona in 2020.

Maximaal faciliteren 

Provinciale Staten droeg het dagelijks bestuur van de provincie vrijdag op om "het initiatief van Bernhoven maximaal te faciliteren". De Nationale ombudsman constateerde in maart in zijn derde rapportage over Q-koorts dat patiënten zich niet gesteund voelen en perspectief moeten hebben. De Tweede Kamer wil dat er speciale klinieken komen voor patiënten met langdurige covid.

SP-fractieleider Nico Heijmans wilde dat Provinciale Staten excuses zou maken, omdat bij de Q-koortsuitbraak destijds te afwachtend en te traag werd gereageerd en men "harder op de trom had moeten slaan". Het voorstel van Heijmans volgde op de oproep van de ombudsman die de overheid in maart opriep excuses te maken, omdat die niet thuis gaf "toen dat zo hard nodig was". Het SP-voorstel kreeg niet voldoende steun van andere partijen. 

Door: ANP