Normal_71

UTRECHT - Het is niet meer nodig halsoverkop een hele ziekenhuisafdeling te sluiten als er een besmetting met MRSA, ofwel de ziekenhuisbacterie, is gevonden.

Dat heeft internist-infectioloog Marjan Wassenberg vastgesteld in een onderzoek waarop zij volgende week aan de Universiteit van Utrecht promoveert.
Ook lijkt het niet langer nodig varkens- en kalverenhouders te isoleren bij een ziekenhuisopname, omdat ze mogelijk MRSA onder de leden zouden kunnen hebben.
Volgens Wassenberg werken sneltesten op MRSA-besmetting zo goed dat preventieve, kostbare maatregelen niet of nauwelijks meer nodig zijn. Het Universitair Medisch Centrum Utrecht werkt sinds 2006 met twee sneltesten, die binnen enkele uren tot een dag uitsluitsel geven over een mogelijke besmetting.

Ernstige infecties
In Nederland lopen jaarlijks ongeveer drieduizend mensen een MRSA-besmetting op. De besmetting kan zeer ernstige infecties veroorzaken.
Nederland hanteert een zeer streng beleid, waarin onder meer is vastgelegd dat patiënten die kortgeleden in een buitenlands ziekenhuis zijn behandeld moeten worden geïsoleerd, net als varkens- en kalverhouders, omdat de besmetting ook via dit vee kan worden overgebracht. Met de reguliere test duurt het drie tot vijf dagen voordat is vastgesteld of iemand bacteriedrager is.

1,6 procent
Volgens Wassenberg blijkt slechts 1,6 procent van alle patiënten uit buitenlandse ziekenhuizen MRSA-drager. Ook de kans dat een veehouder drager is, is klein. Bovendien is het risico zeer klein dat deze groepen een besmetting overdragen als ze te midden van andere patiënten verblijven volgens de promovenda. Daarnaast is nog eens gebleken dat de kans dat een hele afdeling besmet raakt, veel kleiner is dan voorheen werd verondersteld.
Door een sneltest te gebruiken kan een ziekenhuis het aantal onnodige, kostbare isolatiedagen met 48 tot 60 procent omlaag brengen. Het sluiten van een hele afdeling zal nog maar zelden nodig zijn. Wassenberg stelt ook dat het niet langer nodig is bepaalde veehouders standaard te testen op MRSA.

© ANP