Normal_461

Ziekenhuizen leven de regels om legionellabesmetting te voorkomen iets beter na dan een jaar geleden, constateert de VROM-Inspectie. Toch is nog bij 38 procent van de onderzochte ziekenhuizen sprake van een (sterk) verhoogd risico op besmetting (2009: 52 procent). Eén ziekenhuis kreeg een last onder dwangsom aangezegd.
Ieder jaar lopen honderden mensen een besmetting op met de legionellabacterie in de vorm van een ernstige longontsteking, waarvan er enkele tientallen overlijden. Daarnaast houden veel patiënten chronische klachten. Vanaf 1 januari wordt opnieuw bij een derde deel van de ziekenhuizen gecontroleerd of zij genoeg doen om legionellabesmetting te voorkomen.

Overtredingen
De VROM-Inspectie ontdekte dit jaar bij meer dan de helft van de gecontroleerde ziekenhuizen overtredingen, zoals het niet uitvoeren van periodieke maatregelen om besmetting te voorkomen en het niet opstellen en bijhouden van het verplichte logboek. Bij het ziekenhuis dat een last onder dwangsom kreeg aangezegd, was op twee locaties het beheersplan onvoldoende, de risicoanalyse niet volledig en waren de logboeken niet goed ingevuld.
Van de in gebreke blijvende ziekenhuizen zegt negen procent de maatregelen niet te willen uitvoeren, twaalf procent zegt de maatregelen niet te kunnen uitvoeren en de rest zegt de overtredingen uit onkunde te begaan.

Bron: Zorginstellingen