Normal_457

Het Universitair Medisch Centrum in Groningen (UMCG) gaat zijn restwarmte gebruiken voor het verwarmen van 1700 woningen in de omgeving van het ziekenhuis. Het UMCG, de gemeente Groningen en twee woningcorporaties hebben gisteren hiertoe een intentieverklaring ondertekend.
Het gaat om de warmte die vrijkomt bij het opwekken van energie door de eigen energiecentrale van het UMCG. Nu verdwijnt deze warmte nog via de schoorsteen. Het project is bijzonder omdat van de afgegeven warmte van de energiebron van het UMCG uiteindelijk 100 procent wordt benut. Dit in tegenstelling tot andere energiecentrales waar vaak 50 procent van de gebruikte energie in de vorm van warmte verloren gaat. Daarnaast zorgt het systeem niet alleen voor een goedkope, duurzame en comfortabele warmte voor de buurt, maar ook voor de mogelijkheid de huizen in de zomer te koelen.