Normal_790
Een consortium van Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, het UMC Utrecht en de Rabobank Utrecht heeft een subsidie van vijf miljoen euro ontvangen om onderwijs en onderzoek meer toe te snijden op maatschappelijk en commercieel interessante toepassingen. Het geld zal worden besteed aan de oprichting van het Utrecht ValorisationCenter dat kennis en kunde van de Utrechtse kennisinstellingen omtrent valorisatie bundelt. Een dergelijke samenwerking van kennisinstellingen is uniek voor Nederland. Zij zien zich hierin gesteund door gemeente, provincie en bedrijven in de regio. De toekenning van de subsidie komt voort uit het Valorisatieprogramma van de ministeries van EL&I en OCW, en is een krachtige impuls voor de Utrechtse regio die door de Europese commissie als de meest competitieve regio van Europa wordt genoemd.

Utrecht ValorisationCenter
Binnen de Utrechtse regio zijn de afgelopen jaren tal van succesvolle initiatieven genomen om kennisvalorisatie en ondernemerschap te versterken. Belangrijke voorbeelden zijn de oprichting van UtrechtInc voor startende ondernemers, een van de grootste incubators van Nederland, en het Utrecht Science Park waar naast de drie kennisinstellingen ook onderzoeksinstituten als TNO, het Hubrecht Instituut en tientallen bedrijven zijn gevestigd. Met het op te richten ValorisationCenter wordt de samenwerking verstevigd en het netwerk van instellingen, bedrijven en overheden versterkt. Hierdoor krijgen meer studenten onderwijs in ondernemerschap, worden meer onderzoekers begeleid, kennisvragen uit het MKB beantwoord en kennisintensieve startende bedrijven geholpen. De kennisinstellingen leggen in het ValorisationCenter de nadruk op de drie peilers en aanjagers van de regionale Utrechtse economie: life sciences, duurzaamheid en interactieve media. Over een periode van zes jaar wordt in Utrecht 15 miljoen geïnvesteerd in dit programma.

Valorisatieprogramma
Valorisatie is het proces dat kennis omzet naar commercieel of maatschappelijk haalbare producten, processen of diensten. Het Valorisatieprogramma wordt in opdracht van de ministeries van EL&I en OCW uitgevoerd door het Agentschap NL. In totaal is met het programma 25 miljoen gemoeid. Ook de TU Delft, Universiteit van Tilburg, Universiteit Twente en Wageningen UR krijgen elk vijf miljoen om hun wetenschappelijke kennis in de praktijk te brengen.