Normal_3844

Het Martini Ziekenhuis heeft twee nieuwe poliklinische spreekuren voor kinderen: een nazorgspreekuur voor zuigelingen en een spreekuur voor kinderen met plasproblemen.

Het nazorgspreekuur is voor baby's die opgenomen zijn geweest op de verpleegafdeling Verloskunde en/of Pasgeborenen. Ouders komen twee weken na het ontslag uit het ziekenhuis terug op dit spreekuur. De verpleegkundige bespreekt dan hoe de ziekenhuisopname is verlopen en of daarover nog vragen zijn. Verder kijkt de verpleegkundige naar de groei en ontwikkeling, voeding en verzorging van de baby. Als het nodig is, overlegt de verpleegkundige tijdens deze afspraak met de kinderarts.

Op het poliklinisch spreekuur voor kinderen met plasproblemen - de Plaspoli - onderzoeken kinderarts en verpleegkundige de plasproblemen van een kind om na te gaan welke behandeling het meest effectief is.