Normal_5968

LEEUWARDEN - De afdeling Intensive Care van het Medisch Centrum Leeuwarden opent per 1 januari 2012 een Nazorgpolikliniek Intensive Care (IC). Patiënten die langere tijd op de IC behandeld zijn, worden uitgenodigd voor een bezoek aan deze polikliniek.

Het doel van de Nazorgpolikliniek Intensive Care in het MCL is om patiënten en hun naasten in staat te stellen een intensieve en emotionele periode in het ziekenhuis te verwerken, problemen hierin te herkennen en bij eventuele complicaties adequaat door te verwijzen. Intensivisten (medisch specialisten intensive care) en gespecialiseerde IC-verpleegkundigen zullen de patiënten op het spreekuur ontvangen. Het project wordt gesteund door zorgverzekeraar De Friesland.

Intensivisten Nynke Bruins en Corine de Jager zijn de initiatiefnemers van de nazorgpolikliniek Intensive Care. Nynke Bruins: 'Uit internationaal onderzoek is bekend dat er bij patiënten behoefte is aan een dergelijke poli. We beginnen met de groep patiënten die tenminste vijf dagen op de IC beademd zijn geweest. Later kan die groep wellicht nog worden uitgebreid.'

Sterk verbeterd
De resultaten van behandeling op de IC zijn de laatste jaren sterk verbeterd. Hierdoor zijn er meer mensen, die vragen hebben over hun opname op de IC. En, zo blijkt steeds vaker, veel patiënten hebben last van problemen als gevolg van de opname op de IC. 'In de eerste plaats zijn patiënten een stukje uit de tijd kwijt,' zegt Nynke Bruins.

Beademde patiënten worden kunstmatig in slaap gehouden; sommigen hebben niettemin wel (vage) herinneringen aan de opname op de IC. Intensivist Corine de Jager: 'Patiënten kunnen te kampen krijgen met nachtmerries, angsten, ernstige spierzwakte, concentratiestoornissen en dergelijke. Ongeveer een derde van alle op de IC opgenomen patiënten krijgt hiermee te maken. De nazorgpoli helpt bij het vroegtijdig herkennen van deze problemen na de IC-opname en stelt de hulpverleners in staat om samen met de patiënten en hun naasten terug te kijken naar de geboden behandeling.'

Familie van de patiënt
Nynke Bruins: 'We vragen altijd of de familie van de patiënt ook meekomt. Die heeft de opnameperiode vaak heel bewust en intensief beleefd.' De patiënt krijgt voor het bezoek aan de nazorgpoli enkele vragenlijsten toegestuurd, zodat de verpleegkundige en de intensivist zich vooraf op het polibezoek kunnen voorbereiden. De IC-verpleegkundige en de intensivist spreken elk een half uur met de patiënt. De verpleegkundige gaat in op de psychosociale kant. De intensivist gaat in op eventuele medische problemen.

Zo nodig kan er doorverwezen worden naar andere hulpverleners, zoals bijvoorbeeld de psycholoog, fysiotherapeut, logopediste, revalidatiearts of andere specialisten. Bruins: 'Problemen na een IC-opname worden niet altijd goed herkend en wij veronderstellen dat de nazorgpoli hierin een signalerende rol kan spelen.'

Goed voorbereid op de IC
Verpleegkundige Anja Faassen: 'Gelukkig komen steeds meer mensen goed voorbereid op de IC. Bijvoorbeeld de mensen die een hartoperatie ondergaan. Zij kunnen voor de hartoperatie de IC bezoeken, zodat men weet waar men na de hartoperatie ligt. Naast een eventuele voorbereiding op de IC-opname komt er ook een dagboek, waarin familie en verpleegkundigen van dag tot dag het verloop van de opname op de IC kunnen bijhouden In het Dagboek IC is ruimte voor persoonlijke aantekeningen, maar ook voor foto's. Het dagboek kan een bijdrage leveren aan de verwerking van de intensieve periode op de IC.'