Normal_normal_zorgpersoneel_corona_verpleegkundige

Van de zorgmedewerkers die in de eerste golf (maart-juni 2020) Covid-19 kregen, zegt 90 procent nog steeds klachten te hebben. Naast langdurige fysieke en mentale klachten, geeft ruim een kwart (27 procent) aan ook financiële schade te hebben of binnenkort te verwachten. Dit blijkt uit een enquête van FNV en KRO-NCRV’s tv-programma Pointer onder ruim 3.600 medewerkers in zorg & welzijn. De FNV vindt dat de overheid nalatig is geweest in het beschermen van zorg & welzijnsmedewerkers en wil dat er nu een fonds komt dat medewerkers met financiële schade tegemoet komt, gevuld door de overheid. Dit meldt FNV.

Een ruime meerderheid (57 procent) van alle medewerkers die besmet zijn geweest met het coronavirus, denkt dit op het werk te hebben opgelopen. In de verzorgings- en verpleeghuizen denkt zelfs 73 procent op het werk besmet te zijn geraakt. Sinds april 2020 is Covid-19 erkend als beroepsziekte door het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.  Bij het Bureau Beroepsziekten van vakbond FNV hebben zich tot nu toe 35 leden gemeld na een coronabesmetting. De eerste aansprakelijkheidsstelling is onlangs verstuurd. 

Financiële compensatie

Van alle medewerkers die besmet zijn geraakt, verwacht 14 procent gekort te gaan worden op het salaris, omdat ze nog steeds ziek of aan het re-integreren zijn. 4 procent is al gekort om die reden. In de zorg & welzijnssector vallen de meeste werknemers na één jaar ziekte terug in loon naar 70 procent. Maar ook revalidatiekosten die niet vergoed worden door de zorgverzekering of toeslagen die wegvallen worden veel genoemd. Ruim 55 procent van alle respondenten vindt dat er voor deze collega’s financiële compensatie moet komen. Twee-derde van hen kijkt daarvoor naar de overheid.      

De FNV wil ook dat de overheid een fonds opent voor werknemers die op hun werk besmet zijn geraakt met corona en langere tijd klachten hebben. Kitty de Jong, vicevoorzitter FNV: ”Vooral tijdens de eerste coronagolf heeft de overheid onvoldoende verantwoordelijkheid genomen en waren er te weinig beschermingsmiddelen beschikbaar. Bovendien hebben wij bij het ministerie van VWS maandenlang gewezen op de onduidelijke richtlijnen van het RIVM, waarachter minister Van Ark en haar voorgangers zich steeds verschuilden. Veel werkgevers weigerden hun medewerkers van de nodige beschermingsmiddelen te voorzien, als zij hier wel om vroegen, omdat dat volgens de toen geldende richtlijnen niet noodzakelijk was.”

Tot 20.000 euro per slachtoffer

De FNV wil dat de tegemoetkoming vanuit het fonds vergelijkbaar kan zijn met de tegemoetkoming, zoals die er nu is voor OPS (schildersziekte) en asbestslachtoffers (mesothelioom en asbestose). Bij de hoogte van de tegemoetkoming kan gekeken worden naar verschillende gradaties van klachten en/of beperkingen met daaraan gekoppeld een bedrag dat tot maximaal 20.000 euro per slachtoffer kan oplopen. Tot nu toe zijn 140.000 zorgmedewerkers besmet geraakt met het coronavirus, waarvan 900 opgenomen in een ziekenhuis en 30 overleden.

Door: Nationale Zorggids