Normal_sigaret_roken

Beroepsvereniging V&VN heeft een visiedocument gepubliceerd waarin staat dat verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten een rol kunnen spelen in terugdringen van het aantal tabaksverslaafden in Nederland. Zij kunnen binnen zorginstellingen een preventieve, adviserende en behandelende rol spelen. Dit meldt Skipr. 

Op dit moment ontbreekt in gesprekken met cliënten vaak het onderwerp tabaksverslaving. Consulten duren veelal een kwartier en er is dan zoveel te bespreken, dat het dan niet over tabaksverslavingen gaat. “Het hangt nog te veel af hoe belangrijk een zorgmedewerker het vindt. Dat moet anders”, zegt verpleegkundige specialist Nelleke Maas en lid van de Taskforce Rookvrije Start.

Vooral in wijkverpleging, waar verpleegkundigen en verzorgenden bij de rokende cliënten thuiskomen, zijn er veel tabaksverslavingen. Tegelijkertijd is dat de lastigste setting om het er met iemand over te hebben, omdat je bij iemand in huis bent.

Door: Nationale Zorggids