NVGzP en NIP willen fuseren

De Nederlandse Vereniging voor Gezondheidspsychologie (NVGzP) en het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) gaan mogelijk fuseren. Dat meldt Skipr.

De fusie is bedoeld om de psychologische zorg te verbeteren. Dan helpt het als kleine beroepsverenigingen samenkomen en één beroepsvereniging vormen.

Intentieverklaring

De verenigingen hebben inmiddels een intentieverklaring getekend. Het voornemen wordt nu inhoudelijk ingevuld.

Door: Nationale Zorggids