Normal_ernst_kuipers

Op 10 januari 2022 is kabinet-Rutte IV beëdigd. Hugo de Jonge en Paul Blokhuis zijn geen minister en staatssecretaris meer en daarvoor in de plaats komen minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, minister Conny Helder voor Langdurige Zorg en Sport en staatssecretaris Maarten van Ooijen van Jeugd en Preventie. Wie zijn dit en wat gaan zij voor Nederland betekenen? 

Ernst Kuipers: minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ernst Kuipers was van 2013 tot januari 2022 voorzitter van de raad van bestuur van het Erasmus MC en sinds de uitbraak van het coronavirus kennen we hem als het gezicht van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Wekelijks bracht hij de updates over het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen en hij liet zich geregeld horen over het virus, de coronamaatregelen en coronavaccinatie. Kuipers is de eerste arts sinds Els Borst die minister van Volksgezondheid is. Hij is lid van D66.

Als zorgminister is hij niet alleen belast met corona, maar ook met de volgende onderwerpen: curatieve zorg, bevolkingsonderzoeken, Zorgverzekeringswet, zorgtoeslag en pakketbeheer, drugs, genees- en hulpmiddelen, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, gezondheidsbescherming, infectieziektebestrijding, betaalbaarheid van de zorg, pandemische paraatheid, medische-specialistische vervolgopleidingen en meer.

Conny Helder: minister voor Langdurige Zorg en Sport

VVD-lid Conny Helder kennen we vooral als bestuurslid en woordvoerder van branchevereniging ActiZ. Zij begon echter ooit als manager Zorg divisie Chirurgie in het UMC Utrecht en werd daarna manager Zorg divisie Heelkundige Specialismen UMC Utrecht. Tussen 2010 en 2017 was zij voorzitter van de raad van bestuur Stichting Gezondheidscentra Eindhoven en van 2017 tot en 2022 was ze bestuursvoorzitter bij zorginstelling Stichting tanteLouise.

Als minister voor Langdurige Zorg en Sport gaat ze zich bezighouden met de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg, wijkverpleegkundige zorg, het persoonsgebonden budget, kwaliteitsbeleid care, arbeidsmarktbeleid, sport, proces coördinatie verantwoording Covid-19, rechtmatige zorg en goed bestuur, ontregelde zorg en organiseerbaarheid.

Maarten van Ooijen: staatssecretaris Jeugd en Preventie

Maarten van Ooijen was voor zijn benoeming als staatssecretaris wethouder bij de gemeente Utrecht voor de ChristenUnie. Hij had daar de portefeuille maatschappelijke ondersteuning, welzijn, asiel en integratie en sport.

Van Ooijen krijgt als staatssecretaris jeugd en preventie onder zijn hoede. Hierbinnen gaat hij zich onder meer richten op de wet maatschappelijke ondersteuning (wmo) en mantelzorg, wonen, preventie, gezondheidsbevordering (leefstijl), jeugdbeleid, jeugdwet en jeugdgezondheidszorg en GGD in het gemeentelijk domein.

Door: Nationale Zorggids