Normal_werkdruk_verpleegkundige_arts

Bij het meldpunt ‘Long Covid onder zorgprofessionals’ dat de FNV eind december opende, geeft een kwart van de medewerkers met langdurige coronaklachten aan, binnenkort twee jaar ziek te zijn. Het gaat om minimaal 500 zorgprofessionals die daardoor hun baan kwijt dreigen te raken en in de WIA te belanden. Dit meldt FNV. 

De inkomsten van deze zorgverleners nemen met 30 tot 50 procent netto af. De FNV wil daarom dat er snel oplossingen komen voor deze groep mensen, die grotendeels tijdens het werk besmet zijn geraakt.

Op het werk besmet geraakt

In de eerste drie weken dat het meldpunt voor zorgprofessionals met Long Covid open staat, heeft de vakbond 2.087 meldingen ontvangen. Hiervan denkt 70 procent op het werk besmet te zijn geraakt. Tijdens de eerste golf waren de richtlijnen nog erg onduidelijk en werkten veel zorgmedewerkers zonder persoonlijke beschermingsmiddelen. Mensen met Long Covid houden langdurig klachten zoals vermoeidheid, kortademigheid, pijn op de borst, spierpijn, hoofdpijn, aanhoudende verhoging of kampen met depressie of vergeetachtigheid.

“Vanaf maart aanstaande is de eerste groep getroffen mensen al twee jaar ziek. Zij hebben al een brief van het UWV ontvangen”, zegt Kitty Jong van FNV. Alleen al via het meldpunt van de vakbond hebben 500 mensen aangegeven dat ze binnenkort hun baan dreigen te verliezen na het tweede ziektejaar. “In werkelijkheid zal deze groep, die er financieel flink op achteruitgaat, nog veel groter zijn. DE FNV wil daarom dat er met spoed werk gemaakt wordt van een financiële tegemoetkoming voor deze zorgmedewerkers die in de frontlinie stonden en soms nog steeds staan.”

Onafhankelijk onderzoek

Onafhankelijk onderzoeker Stella Jonkhout heeft uit persoonlijk verhalen praktische en financiële aanbevelingen kunnen halen. Zo doet ze aanbevelingen voor de huidige regelgeving voor het tweede ziektejaar. Omdat er nog veel onduidelijk is over de duur van de klachten, is een praktische aanbeveling  dat alle partijen waar Long Covidpatiënten mee in aanraking komen op het gebied van ziekte, werk en re-integratie hun kennis bundelen en beter gaan samenwerken. Het UWV, arbodiensten, werkgevers, verzuimcoaches, HR-medewerkers, verzekeringsartsen, C-Support en het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten zouden meer praktische steun, kennis en erkenning moeten bieden. Ook zou er op korte termijn een tegemoetkomingsfonds moeten komen.

Door: Nationale Zorggids