Normal_meerderheid_wijkverpleegkundigen_ervaart_werkdruk_door_documentatie

Wijkverpleegkundigen schatten in gemiddeld 12 uur per week te besteden aan documentatie. Vooral de documentatie over organisatorische zaken zorgt voor frustraties bij wijkverpleegkundigen. Het Nivel onderzocht de relatie tussen ervaren werkdruk en documentatie onder wijkverpleegkundigen in vragenlijstonderzoek en focusgroepen. Dit meldt Nivel. 

 

Werkdruk en allerlei administratieve regels maken dat het werk van verpleegkundigen werkzaam in de wijk onder druk komt te staan. De meerderheid van deze verpleegkundigen ervaart werkdruk die gerelateerd is aan zowel de klinische documentatie over de zorgverlening aan individuele cliënten, als aan de documentatie van organisatorische aspecten zoals personeelszaken en financiële zaken. Vooral bij het laatste type documentatie vinden de verpleegkundigen dat een probleem, omdat zij daarvan vaak het nut niet zien.

Documenteren van organisatorische aspecten verminderen

Om de werkdruk van verpleegkundigen te verminderen is een belangrijke aanbeveling van Nivel om de documentatie over organisatorische aspecten te beperken, zodat wijkverpleegkundigen hier minder tijd aan kwijt zijn. Daarnaast beveelt Nivel aan om elektronische cliëntendossiers gebruiksvriendelijker te maken. Het invullen van verplichte onderdelen van de dossiers is soms ook een reden dat wijkverpleegkundigen werkdruk ervaren.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Nivel, https://www.nivel.nl/nl/nieuws/meerderheid-wijkverpleegkundigen-ervaart-werkdruk-door-documentatie, geraadpleegd op 23-3-2022