Artsen die opleiding geneeskunde afraden geven hoge werkdruk als reden

De hoge werkdruk is de meest genoemde reden van artsen om de studie geneeskunde af te raden. Uit onderzoek van Medisch Contact onder 511 artsen en geneeskundestudenten blijkt dat 40 procent het jongeren afraadt om arts in opleiding te worden. Dit meldt Medisch Contact. 

Sommige artsen blijken hun eigen kinderen zelfs de geneeskundestudie te ontraden. Een van de artsen die de open vragen beantwoordde, schrijft dat de diensten en slechte werk-privébalans een belangrijke reden hiervoor zijn. Artsen noemen de studie en het vak geweldig, maar zien de toenemende druk op de gezondheidszorg en de disbalans tussen werk en privé toenemen. Sommigen noemen ook de cultuur in ziekenhuizen als reden om mogelijk geen geneeskundestudent te worden. De meesten (44 procent) noemen de hoge werkdruk.

Andere artsen die de opleiding afraden, doen dit soms vanwege onderwaardering in de samenleving of omdat er genoeg andere beroepen zijn die een goed inkomen genereren.

Redenen voor geneeskundestudie

Een derde van de artsen raadt het jongeren nog steeds aan om te beginnen met de geneeskunde-opleiding. Ze noemen als redenen hiervoor dat het een mooi beroep is. 43 procent van hen vindt dat als een opleiding bij de jongere past, deze hier vooral aan moet beginnen. Artsen raden hun beroep eigenlijk nooit aan vanwege het geld of werkzekerheid.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky